777 el 23181 netradukitaj sencoj de la lingvo portugala

1: troli
2: danke 1
3: danke 2
4: dankema
5: dankinda
6: maldanki
7: sendankulo
8: ne dankinde
9: borsejo
10: aglutinino
11: kaldrono 2
12: kaldronego
13: vaporkaldrono
14: izomero
15: adiaŭdiri
16: administratoro
17: memoro 1
18: memoro 2
19: memoro 3
20: memore
21: memorado
22: memoraĵo 1
23: memoraĵo 2
24: memorigi 1
25: memorigi 2
26: memorigaĵo
27: memorigilo 1
28: memorigilo 2
29: memorigilo 3
30: memorinda
31: enmemorigi 1
32: enmemorigi 2
33: memorfiksi
34: malmemori
35: nememorebla 1
36: nememorebla 2
37: rememori
38: rememoro
39: rememorigi
40: karmemora
41: memorpovo
42: memorsigno
43: memore pri
44: ekstrakto 1
45: ekstrakto 2
46: ekstrakti 1
47: ekstrakti 2
48: ekstrakti 3
49: perioda 1
50: perioda 2
51: perioda 3
52: periodaĵo
53: periodigi
54: mandatperiodo
55: Perioda tabelo
56: ontogenezo
57: koordinato 1
58: koordinato 2
59: koordinatsistemo
60: cilindra koordinato
61: kartezia koordinato
62: pezocentra koordinato
63: polusa koordinato
64: sfera koordinato
65: bibliofilo
66: belo
67: belaĵo
68: beleco
69: belega
70: beleta
71: beligaĵo
72: belulo
73: malbela
74: plibeligi
75: manifesto 1
76: manifesto 2
77: manifestado
78: manifestaĵo
79: albano 1
80: albano 2
81: albana
82: Albanujo
83: septo 1
84: septo 2
85: aranĝo 1
86: aranĝisto
87: antaŭaranĝi
88: finaranĝi
89: hararanĝo
90: tekstaranĝo
91: Anastazio
92: mikrosocio
93: vedo
94: vedismo
95: transverse
96: transverso
97: faceti
98: multfaceta
99: boksi
100: bokso
101: angla bokso
102: franca bokso
103: taja bokso
104: edzigi 1
105: edzigi 2
106: edziga 1
107: edzinigi 1
108: edzinigi 2
109: edziĝi 1
110: edziĝi 2
111: edziniĝi
112: edziĝo 1
113: edziĝo 2
114: edzeco
115: edzeca
116: geedzoj
117: geedzo
118: geedziĝi
119: eksedziĝi
120: eksedziĝo
121: kromedzino
122: novedzo
123: novedzino
124: novgeedzoj
125: pluredzeco
126: pluredzineco
127: plurgeedzeco
128: provedziĝo
129: senedzeco
130: sori
131: telegrafio
132: atomo 1
133: atomo 2
134: atomismo
135: zirkono
136: Heleno
137: Sankta Heleno 1
138: Sankta Heleno 2
139: Sankta Heleno 3
140: paparaco
141: Litomiŝlo
142: permanenta
143: trilogio
144: Osako
145: suŝiejo
146: gurdi 2
147: kvitigi
148: distordi
149: eltordi
150: artiktordo
151: koltordulo
152: kuntordi
153: premtordi
154: normando 1
155: normando 2
156: normanda
157: Normandujo
158: frenologiisto
159: termika
160: aŭko
161: Arĥimedo
162: arĥimeda
163: lavejo
164: lavilo 1
165: lavilo 2
166: lavistino
167: lavujo
168: lavumi
169: ĉirkaŭlavi
170: ellavi 1
171: ellavi 2
172: forlavi
173: cerbolavo
174: rimarki 1
175: rimarki 2
176: rimarko
177: rimarkigi
178: rimarkinda
179: mudehara 1
180: mudehara 2
181: asaro
182: baritono 1
183: baritono 2
184: baritonulo
185: Baktrio
186: Baktria kamelo
187: stamino
188: freto 2
189: freti
190: Fabiano
191: zelkovo
192: tio
193: falanstero
194: asasino
195: duzo
196: mukmembrano
197: naĝmembrano
198: orelmembrano
199: kurento
200: kurentintenso
201: alterna kurento
202: rekta kurento
203: konstanta kurento
204: konsekvenca 1
205: konsekvenca 2
206: konsekvence 1
207: konsekvence 2
208: malkonsekvenca
209: nekonsekvenco
210: duonluno
211: kreska luno
212: malkreska luno
213: mielluno
214: novluno
215: plenluno
216: lundaŭro
217: teorbo
218: Johanĉjo
219: oromo
220: oroma
221: pozo
222: pozisto
223: nega
224: nego
225: arkeologio
226: arkeologia 1
227: arkeologia 2
228: arkeologiisto
229: subakva arkeologio
230: Tobago
231: vaĉi
232: babao
233: aristokrato
234: silueti
235: siluetiĝi
236: miri
237: miro
238: mirebla
239: miregi
240: mirego
241: mirigi
242: mirinda
243: koaguli
244: koagulaĵo
245: koaguliĝi
246: supre
247: supra
248: supro 1
249: supro 2
250: supren 1
251: supren 2
252: supraĵa 1
253: supraĵa 2
254: supraĵo 1
255: ĉi-malsupra
256: ĉi-supra
257: desuprismo
258: malsupra
259: malsupre
260: malsupren 1
261: malsupren 2
262: supren kaj malsupren
263: anomalio
264: anomalia
265: bito
266: fingra
267: fingraĉo
268: fingringo
269: fingrumi
270: manfingro
271: piedfingro
272: dika fingro
273: longa fingro 1
274: longa fingro 2
275: malgranda fingro
276: montra fingro
277: ringa fingro
278: interfingrigi la manojn
279: sambuko
280: Vagaduguo
281: provianto
282: provianti
283: proviantejo
284: proviantisto
285: sabli
286: sablaĵo
287: sablero
288: sablujo
289: sabloludejo
290: infarkto
291: spektaklo 1
292: spektaklo 2
293: spektakla 1
294: spektakla 2
295: sufero
296: suferanto
297: suferigi
298: suferinto
299: trasuferi
300: materia
301: materiismo
302: materiisto
303: kontraŭmaterio
304: blanka materio
305: griza materio
306: malhela materio
307: historia materiismo
308: skabiozo
309: morfosintakso
310: enciklopedia
311: promeno
312: promenanto
313: promenejo
314: promenigi
315: sbiro
316: buĥto
317: infuziĝi
318: ermitludo
319: fonetika 2
320: antisepso
321: antisepsi
322: antisepsa
323: antisepsaĵo
324: kelkiam
325: hui
326: huo
327: hu hu
328: bolero
329: navedi
330: Leningrado
331: Duseldorfo
332: kriptospecio
333: epicentro
334: skrofulario
335: Nankino
336: kojneo 1
337: kojneo 2
338: sinoplo
339: uzindiko
340: deputito
341: deputitaro
342: Horloĝo
343: atomhorloĝo
344: klikhorloĝo
345: mistifika
346: mistifiko
347: degelo
348: nesti
349: nestego
350: nestiĝi 1
351: nestiĝi 2
352: jakobeno
353: bat!
354: bato 1
355: bato 2
356: batado
357: batilo
358: debati
359: disbati 1
360: disbati 2
361: elbati
362: enbati 1
363: enbati 2
364: interbatiĝo
365: kunbati
366: rebati 1
367: rebati 2
368: rebati 3
369: trabatebla
370: trabati 1
371: trabati 2
372: korbato
373: kornobati
374: lavbatilo
375: mortbati
376: piedbati
377: polmflanka bato
378: sortobato
379: svenbati
380: vangobato
381: venkobati
382: muzika 1
383: muzika 2
384: muziki
385: muzikaĵo
386: muzikaĵisto
387: muzikigi
388: muzikilo
389: muzikisto
390: muzikistaro
391: ĉambromuziko
392: orkestromuziko
393: muzikoscienco
394: muzikosciencisto
395: rialo
396: ajmaro
397: ajmara
398: inspekto 1
399: inspekto 2
400: firmaĵo 1
401: firmaĵo 2
402: firmigi
403: malfirma 1
404: malfirma 2
405: sfinktero
406: sobra 1
407: sobra 2
408: sobra 3
409: malsobra 1
410: malsobra 2
411: sobriĝi
412: knedi 1
413: knedi 2
414: knedujo
415: distri 1
416: distra
417: distro
418: distraĵo
419: distriĝi 1
420: distriĝi 2
421: distriĝema
422: broŝuro
423: broŝuri
424: virulenta 1
425: virulenta 2
426: ŝoguno
427: Herodo 1
428: Herodo 2
429: kibico
430: kibici
431: sulko 1
432: sulko 2
433: sulka
434: sulki
435: sulkigi
436: sulkiĝi
437: ŝovsulko
438: vojsulko
439: anemio
440: promulgi
441: cenobito
442: aktualaĵo
443: malaktuala 1
444: malaktuala 2
445: aktualigi 1
446: aktualigi 2
447: aktualiĝi
448: gardilo
449: gardistejo
450: ĉasgardisto
451: domgardisto
452: kampogardisto
453: noktogardisto
454: limgardejo
455: limgardisto
456: plaĝogardisto
457: relgardisto
458: sin gardi
459: singarda
460: singardo
461: singardeco
462: bovlingo
463: sterila 1
464: sterila 2
465: sterila 3
466: steriligi
467: vitreo
468: entomologo
469: apologetiko
470: same
471: samo
472: malsama
473: malsameco
474: peniki
475: maneĝo 1
476: maneĝo 2
477: protokolo 2
478: protokolo 3
479: protokoli
480: kateĥizi
481: kateĥizo
482: kateĥizisto
483: spektrometrio
484: Kampino
485: Mamelukoj
486: fido 1
487: fido 2
488: fidema
489: fidinda
490: fidigi
491: alfidi
492: malfidi
493: malfido
494: memfida
495: memfido
496: nefidinda
497: tromemfida
498: Rio-de-Ĵanejro
499: Odiŝo
500: sekvenco
501: kalmuko
502: lukumo
503: ŝtopa
504: ŝtopiĝi
505: ŝtopiĝo
506: ŝtopilo 2
507: ŝtopilingo
508: malŝtopi
509: plenŝtopita
510: mesianismo
511: mesiismo 1
512: mesiismo 2
513: responsa 1
514: responsa 2
515: responso
516: responsulo
517: vakuolo
518: represio
519: represii
520: subite
521: subita
522: geoĥemio
523: geoĥemiisto
524: kvaso
525: kvassupo
526: anodo
527: po 1
528: po 2
529: po-
530: poa
531: po-signo
532: bavaro 1
533: bavaro 2
534: bavara 1
535: bavara 2
536: Bavarujo 1
537: Bavarujo 2
538: Malnovbavarujo
539: parta 1
540: parta 2
541: parte
542: partaĵo 1
543: partaĵo 2
544: partigi
545: partumi 1
546: partumi 2
547: malparto
548: partopreni 1
549: partopreni 2
550: partopreni 3
551: dispartigi 1
552: dispartigi 2
553: dispartigo 1
554: dispartigo 2
555: ora dispartigo
556: entjera parto
557: frakcia parto
558: grandparte
559: imaginara parto
560: partuma parto
561: reela parto
562: senpartoprena
563: siaparte
564: empiemo
565: smirgo
566: smirgi
567: aŭtomacio
568: hipogloso
569: kalandro
570: kalandrilo
571: sensacio 1
572: sensacia
573: bovlo 2
574: tebovlo
575: administra
576: administranto
577: Labradoro
578: kobitidedoj
579: klaŭno
580: klaŭni
581: klaŭnaĵo
582: ovacio 2
583: karoserio
584: Inuktituto
585: karunklo
586: sukuri
587: sukurado
588: sukurejo
589: sukuristo
590: poŝerinaco
591: kilobitoko
592: sporo
593: sporujo
594: frivola 3
595: frivoleco
596: lila
597: Parizo
598: Parizano
599: Parizanino
600: trunko 2
601: trunko 3
602: trunko 4
603: trunko 5
604: trunketo
605: trunkido
606: strategiisto 1
607: strategiisto 2
608: krevi 3
609: krevo 1
610: krevo 2
611: krevaĵo
612: krevigi
613: ĉaso
614: ĉasaĵo
615: ĉasejo
616: pelĉaso
617: postĉasi
618: kurĉaso
619: ŝtelĉasi
620: Boriso
621: ciliuloj
622: spiritĉeesto
623: aklimatizi
624: glazuro 2
625: glazuri
626: anakardio
627: lukri
628: lukra
629: evangelizi
630: kantiko
631: Aŭvernjo
632: kazo 2
633: kazo 3
634: kazo 4
635: neniokaze
636: celkazo
637: fosilia
638: fosiliiĝi
639: Bajkalo
640: hrr
641: renklodo
642: serigrafio
643: Pirro
644: kamomilo
645: segi
646: segaĵo
647: segejo
648: segilo
649: naismo
650: skipo 1
651: skipo 2
652: skipestro
653: sukceno
654: silico 1
655: silico 2
656: Masaĉuseco
657: trikaĵo
658: necesi
659: necesaĵo 2
660: necesujo 2
661: laŭnecese
662: nenecesa
663: malnecesa
664: necesseĝo
665: vivnecesaĵo
666: aŭtobiografio
667: skarpo 1
668: skarpo 2
669: skarpo 3
670: inkao 1
671: inkao 2
672: kriso
673: trigonometria
674: svelta
675: malsvelta
676: dopamino
677: Julo
678: kaĥeksio
679: literaturologo
680: eritrocito
681: paleo-
682: konkologio
683: lertaĵo
684: lerteco
685: lertiĝi
686: lertulo
687: mallerta 1
688: mallerta 2
689: mallerta 3
690: manlerta
691: karcero 1
692: karcero 2
693: enkarcerigi
694: ŝtormi
695: ŝtorma
696: kirloŝtormo
697: neĝoŝtormo
698: sabloŝtormo
699: sejno
700: bloko 1
701: bloko 2
702: bloko 3
703: bloko 4
704: bloko 5
705: bloki 1
706: bloki 2
707: dombloko
708: ŝtonbloko
709: otomana
710: esplanado
711: floso 1
712: flosi 1
713: flosi 2
714: flosi 3
715: flosigi 1
716: flosigi 2
717: flosado 1
718: flosado 2
719: flosisto
720: flosilo
721: floslinio
722: saŭco
723: prostitui
724: prostituado
725: prostituejo
726: prostituito
727: prostituitino
728: prostituisto
729: emirujo
730: emirlando
731: Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj
732: Tifliso
733: mikrokredito
734: mediokra
735: mediokrulo
736: priono
737: tragopogo 1
738: tragopogo 2
739: nefrito
740: kartezia ovalo
741: opoziciulo
742: Remingtono
743: skolopedoj
744: balenbarko
745: akaroj
746: nitnajlo
747: nitjunto
748: durio 1
749: durio 2
750: duriarbo
751: projekti 1
752: projekti 2
753: lingvoprojekto
754: Naningo
755: koncedo
756: koncedinde
757: Jutubo
758: montkabano
759: dualo 1
760: duala 1
761: duala 2
762: dudualo
763: algebra dualo
764: topologia dualo
765: topologia dudualo
766: ĉefherezulo
767: ekokupi 1
768: ekokupi 2
769: priokupo
770: senokupa
771: nefrologo
772: fenikuro
773: tatuaĵo
774: fetiĉismo 1
775: fetiĉismo 2
776: fetiĉismo 3
777: fetiĉisto 1