fonetiko

a
afrikato
akcenta
akcenti
akcento
akĉento
akuta
alofona
alofono
alspiro
alteno
artikiga punkto
artikigi
artikulacia
artikulacii
artikulacio
asimilo
bo
bonsoneco
bruanto
bruero
buŝa
cirkumflekso
co
daŭra
dentalo
denta konsonanto
dierezo
diftongo
e
ejektivo
ekfrota konsonanto
eksploda konsonanto
elizii
elizio
enklitiko
fermita
flua konsonanto
flustri
flustro
fo
fonemo
fonetiko
fonologio
fonotakso
forta
forteno
frikativo
frotsono
glito
glotalo
glota halto
glota konsonanto
glota plosivo
go
grupo
guturalo
hiato
ho
i
intonacio
jo
kartavi
klaketo
klako
ko
konsonanco
konsonanta
konsonanto
kvazaŭvokalo
labialo
lambdacizo
lang-denta konsonanto
laringa frikativo
laŭtakcento
ligvokalo
likvido
lipa konsonanto
lipa vokalo
lipsono
lip-denta konsonanto
lip-lipa konsonanto
lo
longa
malfermita
mallonga
malsimiliĝo
malvasta
metatezo
mo
mola
moligi
momenta
morao
naza
nazalo
naza konsonanto
naza vokalo
nazsono
no
o
obtuza
opozicio
palatalo
parolsono
plosivo
po
prononci
prononco
prozodio
retrofleksa
ro
rotacizo
senakcenta
senvoĉa
siblanto
silabiga
silabo
silabolimo
similiĝo
so
sonanto
sonanto
sonoranto
sonoro
sonsistemo
spirblovo
ŝuŝa konsonanto
ŝvao
tembro
teno
to
tonakcento
tono
u
umlaŭto
ŭo
vasta
velaro
velo
velsono
voĉa
vokalo