a b d e f h k l m o u v z ?

latva a...

Andalūzija: Andaluzio, Andaluzujo
Antverpene: Antverpeno