tradukoj: be bg cs de el en es fr he hu id ku nl os pt ru sk tp vo zh

*viv/i PV

*vivi

(ntr)
1.
Posedi la kapablojn sin nutri kaj reprodukti (koncerne vegetaĵojn), kaj ankaŭ sin movi (koncerne bestojn): mineraloj ne vivas; oni devas manĝi por vivi.
a)
Uzi tiujn kapablojn dum la tempo inter naskiĝo kaj morto: vivi longe, longajn jarojn; vivu li! (krio por deziresprimi al iu longan vivon); vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu PrV ; li ne vivos pli, ol unu tagon [1]; (frazaĵo) kiu vivos, tiu vidos (tion oni scios nur post kelka tempo) PrV .
b)
Uzi tiujn kapablojn laŭ iaj kondiĉoj, ia maniero: mi vivas kun li en granda amikeco [2]; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj ..., ke oni ne povis vivi kun ili [3]; vivi sola, kun neleĝa edzino, en urbo, en kamparo, sub reĝo, pensie, emerite, pie; vivi en ĝojo kaj plezuroZ , en ĝuo kaj bruoZ ; VD:konduti
SUB:vegeti1
2.
Havigi al si la rimedojn por sin nutri: la bestoj, kiuj vivas de rabaĵo; vivi de sia laboro; vivi laŭtageZ , per sistemo de el mano al buŝoZ ; pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj PrV ; fastas sufiĉe, kiu vivas malriĉe (fasto ne taŭgas por tiuj, kiuj ofte malsatas); (figure) la lando vivas precipe el la terkulturo.
3.
(figure) Daŭre resti en homa memoro: lia gloro eterne vivos; tiu okazaĵo ankoraŭ freŝe vivas en mia memoro.
SUP:ekzisti, esti.

vivo

1.
Spontanea aktiveco propra al organizitaj estaĵoj: vegeta, animala vivo; perdi la vivon; esti inter vivo kaj morto; (figure) saĝo estas fonto de vivo por sia posedanto; la intelekta, morala vivo; dramo plena je vivo kaj movo; vivplena stratoB .
2.
Sinsekvo de la agoj, per kiuj evidentiĝas tiu aktiveco: ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa [4]; vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas PrV ; (frazaĵo) homo lernas la tutan vivon PrV ; la estanta, estonta vivo.
3.
Uzado de tiu aktiveco laŭ iaj kondiĉoj, ia maniero: serioza, aktiva, diboĉa vivo; vivi puran vivon; vivo de artisto.

vivaVdE

1.
vivanta: vivaj floroj [5]; mi englutos ilin vivajZ ; miloj da homoj estis bruligitaj vivaj de Inkvizicio; pentri, desegni laŭ viva modelo.
2.
(figure) Karakterizata per rapida kaj arda vivo, vigla2: la dancoj iris jam en pli viva taktoZ ; plej viva simpatioZ ; viva knabo, disputoB ; ŝi lin vive interrompisB ; ŝi prezentis al si tute vive lian vizaĝonZ .
3.
MUZTEA(pri artaĵo, spektaĵo...) Okazanta kun ĉeestaj homoj, sen perado per telekomuniko aŭ registraĵo: viva muziko (farata de surlokaj muzikistoj) [6]; viva intervjuo (kun rekta renkontiĝo de intervjuanto kaj intervjuato).

vivaĵo

Io vivanta, viva organismo, kontraste al la senvivaĵoj: fenologio (estas) scienco pri sezonaj influoj je vivaĵoj [7]; el ĉiuj vivaĵoj [...] enkonduku po unu paro [...] en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi [8].

vivecoZ

Rapidageco, rapidmoveco, vivardeco: ĝi ĉiam ekzistis – interrompis kun viveco Mario Gavrilovna NeĝaBlovado .

vivema

1.
Konservanta daŭran kaj fortan vivon: vivema vegetaĵo; (figure) vivema malamo, antaŭjuĝo.
2.
Kiu ĝuas vivi, vivama: meze sur la muro pendis portreto de bela juna kaj vivema virino [9].

vivigi

(tr)
Doni vivon aŭ vivecon al: multaj foiranoj vivigis la ordinaran senhoman landvojonZ ; viviga printempa blovoB ; (figure) lia vizaĝo viviĝis.

vivipova

Sufiĉe forta ĉe la naskiĝo por vivi plue: vivipova infano; (figure) la vivipoveco de nia lingvoZ VD:enradikiĝinta

vivuoZ , vivukrio

Krio por deziresprimi al iu longan vivon: diri vivuon pri iu; vivui faman oratoron.

vivulo

BIO Vivaĵo, precipe animalo: sed estas ja la ombroj de la arboj kaj de la vivuloj [10].

bonvivanto, gajvivanto

Homo kiu volonte ĝuas la plezurojn de vivo: nek Merchant, nek Klem, kutimiĝis al la ĝojoj de la bonvivantoj [11].

deviva

Farita, okazinta en la vivotempo de koncerna persono, kontraste al postmorta: deviva portreto de Petro la 1ª; Nun la francoj plejparte sekvas la devivan eldonon (de Moliera komedio) [12].

dumviva

Daŭronta dum la tuta vivo: dumviva rento; kondamnita al dumviva malliberiĝo; dumviva membro de UEA

ĝisvivi

(tr)
Vivi ĝis iu momento; atingi per sia vivo: la patrino ne ĝisvivis la edziĝon de sia filoB ; ni ne ĝisvivos tiun momentonZ ; ĝisvivi la feliĉon, la amonB .

kunvivi

Vivi kun, komune kun, en grupo, en komunumo, en familio...: ili ... geedziĝis kaj feliĉe kunvivis havante multajn idojn [13].

kunvivo

Vivado en komuna loko, loĝejo, establo: ni kunvenas ĉiujare el ĉiuj partoj de la mondo, por havi la ĝojon vidi samideanojn, por premi al ili la manon, por varmigi en ni per reciproka renkontiĝo kaj kunvivo la amon kaj entuziasmon por la ideo, kiun la Esperantismo en si enhavas [14].

kunvivanto

1.
Tiu, kiu vivas kutime kaj daŭre kun alia. VD:kamarado, kolego, kunulo
2.
(evitinde) Samtempulo.

longviva

Kiu longe vivis (rilate al sia speco): Shigechiyo Izumi, la plej longviva viro en la historio, vivis 120 jarojn [15].

*malviva

Ne posedanta vivon:
a)
Ne apartenanta al la mondo de la vivaĵoj, senviva, en kiu malestas kaj neniam estis vivo: malviva substanco (ekz-e metalo, vitro); la malviva naturo (kontraste al la organika mondo de biologiaj estaĵoj); la Malviva MaroK ; la suno leviĝis el la maro, kviete kaj varme falis ĝiaj radioj sur la malvarman malvivan ŝaŭmon de la maro [16].
b)
Mortinta: lia filo mortis kaj estas nun malviva [17]; malvive naskita1 infano; „La malvivaj animoj“ (romano de Gogolo);
c)
(figure) Senefika, malvigla, nekapabla funkcii, senti: lia koro, rilate al amo, jam estis malviva [18]; fido, ne havanta farojn, estas en si mem malviva [19]; la butono estis malviva, la sonorilo estis difektita [20]; malviva litero2Z ; afero malvive naskitaZ ; (figure) malviva sezono (kiam la turisma vivo malestas); Pilato rigardis la ĉefpastron per malvivaj okuloj (senesprimaj, en kiun ne videblis vivo) kaj nudigis la dentojn por esprimi rideton [21]; ŝiaj okuloj estis ĉirkaŭitaj de malhelaj rondoj, la pupiloj estis kvazaŭ malvivaj Marta .

malvivulo

Mortinto aŭ senviva estaĵo perceptata kvazaŭ ulo (kiel Golemo aŭ Terminator): Ĉu malvivuloj leviĝos kaj gloros Vin? [22].

malvivo

La stato de ĉio kio ne estas viva ‐ ĉu mortinta, ĉu neniam vivinta: la morto estas transiro el la vivo en la malvivon; Bonan matenon, Majstro! Sidiĝu, mi petas. || Kiel vi fartas post kvindekjara malvivo? [23].

porvivaĵo, porvivo

Rimedoj por sin nutri, vivpano: ili ekstermadis la produktojn de la tero kaj ne restigadis porvivaĵon ĉe la IzraelidojZ ; la malriĉulo devas klopodi per ungoj kaj dentoj por gajni sian porvivon [24]. VD:vivteni

postvivi

(tr)
1.
Plu vivi, ekzisti post io okazo aŭ tempo: Jen ni ĝin festis, kaj la nepo — sola postvivanto de la familio, viro, kiu portas la gloran nomon de sia avo – ne ĉeestis la solenan kunvenon [25]; aliaj postvivintoj de tiu masakro estis transportitaj al Babelo, kie ili estis sklavoj [26]
a)
Vivi ankoraŭ post ies morto: ŝi je dek jaroj postvivi sian edzon; (figure) postvivi sin mem (ankoraŭ vivi perdinte siajn intelektajn fortojn, sian gloron aŭ aŭtoritaton; cetere, kp la rimarkon ĉe transvivi2).
b)
(io) Ekzisti ankoraŭ post ies morto, post la fino de io: tiel kantis la brava Eunana, kaj lia kanto, plena de larmoj, postvivis la egiptan regnon [27]; La sunradio postvivos ja nin ĉiujn! [28].
2.
Transvivi1 la maljuna aveto disrompiĝis en pecojn, kaj ni estas kulpaj pri tio: tion mi ne povas postvivi [29].

revivigi

Fari, ke iu jam mortinta vivu denove: revivigi droninton; Jesuo revivigis Lazaron; jen estas tiu virino, kaj jen estas ŝia filo, kiun Eliŝa revivigis [30]; Ĉiuj rimedoj vane estis uzitaj por revivigi Klaron; ŝi mortis kaj restis mortinta. [31].

reviviĝi

Reveni en la vivon, ekvivi denove; releviĝi: ili mortis kaj ne reviviĝos, ili estas malvivuloj kaj ne releviĝos [32]; kredi je la reviviĝo de la mortintoj; (figure) ĉi tiu sceno reviviĝis en lia memoro;

reviviĝo

Reveno al vivo, releviĝo: se vi estas en dubo pri la reviviĝo, pensu, ke Ni kreis vin el polvo [33].

senviva

Perdinta la vivon: senviva korpo; estas feliĉo, ke la maljuna avino jam ne vivis, alie li senvivigus ŝinZ . SIN:malviva, mortinta

senvivaĵo

Objekto senviva, kontraste al la vivaĵoj: eĉ la senvivaĵoj, kiuj produktas sonon, ĉu fluto, ĉu harpo, se ili ne donas diferencon en la sonoj, kiel oni scios, kio estas flutata aŭ harpata? [34]; la vorto „ĝi“ (uzata speciale por „bestoj“ aŭ «senvivaĵoj») enhavas en si ion malaltigan [35].

senviviĝi

Seniĝi je vivo, morti: en tiu tago senviviĝos la koro de la reĝoZ .

supervivi

(tr)
1.
Transvivi1: la maljunulo kulpigos sin pri la morto de sia filo, kaj — li estas malsana, (...) — li ne supervivos la (funebran) sciigon [36]
2.
Postvivi1: kiam la homo, kiun mi amis, estis mortanta, mi pensis, ke mi lin ne supervivos... mi supervivis... Marta ; oni povas esperi, ke la memoro de granda homo per duonjaro supervivos lian morton [37].

travivi

(tr)
1.
Pasi vivante: (frazaĵo) vivon travivi estas art' malfacila PrV ; travivi teruran minuton, grandan epokon, la junecon en malliberejoB ; la travivita tempo reaperis antaŭ liaj okuloj.
2.
Ekkoni, senti, sperti dum sia vivo: travivi gravan okazon, malfeliĉojn, sukceson, belajn festojn; mi estis juna kaj ne multon travivisB ; mi estos travivinta feliĉegan tempon, kiu kompensos ĉiujn postajn dolorojn [38]; dum tiuj travivaĵoj.
3.
Elteni (malfacilaĵon), ne morti (dum iu periodo): lingvo, kiu eltenis la provon dum dudek kvin jaroj, kiu en plej bona kaj ĉiam pli floranta stato travivis jam tutan homan generacion;
4.
(evitinde) Transvivi1: se li travivos, li eble fariĝos ankaŭ prudenta; malgraŭ mia momento de paniko la antaŭan tagon, mi ne dubis, ke li travivis la brulegon.

travivo, travivaĵo

Okazaĵo, kiun iu travivas, vive spertas: mi ne ĉeestis ludon ekde la Hampden tumulto antaŭ kvar jaroj; tio estis timiga travivo! [39].

transvivi

(tr)
1.
Travivi2 kaj postvivi1.b gravan (kaj, plejparte, malfeliĉan) okazaĵon: Patrino lia amas lin varmege Kaj certe ne transvivus lian punon [40]; Bulgario ja transvivis la preskaŭ 200-jaran bizancian jugon (1018–1186) kaj la preskaŭ 500-jaran otomanan jugon (1396–1878) [41]; Kompreneble, la plimulto de poloj — samkiel ĉiuj, kiuj transvivis la holokaŭston - konis la veron [42]; la slovena ŝtato esploris diplomatiajn eblojn por lin liberigi, sciante, ke Križnar verŝajne ne transvivos du jarojn en sudanaj malliberejoj [43].
2.
Postvivi1: Transvivu min! [44].
Rim.: PV kaj la PIV-oj ilustras tiun signifon per neatribuita ekzemplo: „(figure) transvivi sin mem (vivi post sia morto en la memoro de la homoj). “ La panegira interpreto de tiuj vortaroj estas tute ebla situacie; tamen egale eblas interpreto kompata aŭ moka, ke temas pri politika kadavro, perdinta sian gloron kaj aŭtoritaton, aŭ pri demenciulo perdinta siajn mensajn kapablojn. Malpli ambigua laŭdo estus „lia nomo, lia afero plu vivas (en niaj koroj, en niaj faroj ktp)“. Cetere, tiel la vorto estas uzita de Zamenhofo: mi estas pli ol maljuna, ĉar mi transvivis min mem Marta ; vd postvivi1. [Sergio Pokrovskij]

tradukoj

anglaj

de~a: life (attr.), for life, lifelong; mal~a: dead; post~i: endure, survive (remain alive after an event); re~iĝi: return to life; trans~i: survive, live through.

belorusaj

~i: жыць; ~o: жыцьцё; ~a 1.: жывы; ~a 2.: жвавы, рухавы, дзейны; ~eco: жвавасьць, рухавасьць; ~ema 1.: жывучы; ~ema 2.: жыцьцёлюбівы; ~igi: ажывіць; ~ipova: жыцьцяздольны; ~uo, ~ukrio: здравіца, няхай жыве; ~ulo: жывая істота; ĝis~i: дажыць; kun~anto 1.: сужыцель; kun~anto 2.: сучасьнік; mal~a: мёртвы; mal~ulo: нябозчык, мёртвы (наз), мярцьвяк; por~aĵo, por~o: харчы, прадукты; post~i: перажыць; re~igi: ажывіць; sen~a: безжыцьцёвы, зьмярцьвелы; tra~i 1.: пражыць; tra~i 2.: перажыць.

bulgaraj

~o: живот.

ĉeĥaj

~i: žít; ~i: bydlet (v, u), existovat; ~o: život; ~a: naživu jsoucí, živ, živoucí, živý; ~eco: živost; ~igi: dodat života, oživit, vdechnout život; ~ipova: životaschopný; ~ulo: živá bytost, živý tvor; bon~anto, gaj~anto: bonviván, hýřil, požitkář; kun~anto: druh, společník; mal~a: mrtvý, neživý; mal~ulo: mrtvý (čl.); post~i: přežít; re~igi: křísit, oživit, resuscitovat, vzkřísit k životu; sen~a: bez života, mrtvý, neživý, pustý (kraj); super~i: přežít; tra~i: poznat, prodělat, prožít, přestát, zažít; trans~i: přežít.

ĉinaj

~i: 活 [huó], 生 [shēng]; ~o: 生活 [shēnghuó], 生命 [shēngmìng].

francaj

~i: vivre; ~o: vie; ~a 1.: vivant; ~a 2.: vif; ~a 3.: live (en présence); ~eco: vivacité; ~igi: animer; ~ipova: viable; ~uo, ~ukrio: acclamation, vivat; ~ulo: être vivant; bon~anto, gaj~anto: bon vivant; dum~a: (publié) de son vivant; ĝis~i: vivre assez pour; kun~i: vivre ensemble; kun~o: vie en commun; kun~anto 1.: commensal, compagnon; long~a: longévif; mal~a: mort (adj.); mal~ulo: mort, mort-vivant; por~aĵo, por~o: vivres, nécessaire; post~i: survivre; re~igi: réanimer, ressusciter; re~iĝi: ressusciter, revivre; re~iĝo: resurrection; sen~a: inanimé; sen~iĝi: perdre la vie; tra~i 2.: faire l'expérience de, vivre (un évènement); tra~o, tra~aĵo: expérience vécue, vécu.

germanaj

~i: leben; ~o: Leben; ~a 1.: lebendig, lebend; ~a 2.: lebendig; ~a: lebendig; ~aĵo: Lebewesen, Geschöpf, Kreatur; ~igi: beleben; ~ipova: überlebensfähig; ĝis~i: erleben; kun~anto 1.: Mitbewohner, Lebensgefährte; kun~anto 2.: Zeitgenosse; mal~a: tot; mal~ulo: Toter; por~aĵo, por~o: Lebensnotwendiges, Lebensunterhalt; post~i: überleben; tra~i 2.: erleben.

grekaj

~i: ζω; ~o: ζωή; ~a: ζωντανός; ~aĵo: έμβιο ον; ~eco: ζωντάνια; ~ulo: έμβιο ον; mal~a: πεθαμένος; post~i: επιζώ; re~igi: ανασταίνω; sen~a: πεθαμένος.

hebreaj

~i: לחיות; ~o: חיים; ~eco: חיות; ~igi: להחיות; ~uo, ~ukrio: תרועה; kun~anto 1.: שותף לחיים; re~igi: להקים לתחיה; sen~a: נטול חיים.

hispanaj

~i: vivir; ~o: vida; ~a 1.: viva; ~a 2.: vivaz, animada; ~eco: vivacidad.

hungaraj

~i: él; ~o: élet; ~a 1.: élő; ~a 2.: élénk; ~aĵo: élőlény; ~eco: élénkség; ~ema 1.: hosszú élettartamú; ~ema 2.: életigenlő; ~igi: éltet, élénkít; ~ipova: életerős; ~uo, ~ukrio: éljen, vivát; ~ulo: élőlény; ĝis~i: megél; kun~anto 1.: élettárs; mal~a: holt, élettelen; mal~ulo: élettelen lény, holt; mal~o: élettelenség; por~aĵo, por~o: életszükséglet, megélhetés; post~i: túlél; re~igi: újraéleszt, feltámaszt; sen~a: élettelen; sen~aĵo: élettelen dolog; tra~i 1.: végigél; tra~i 2.: átél. ~u, progresu, sed lerni ne ĉesu: a jó pap holtig tanul; kiu ~os, tiu vidos: majd meglátjuk; perdi la ~on: életét veszti; ~plena: mozgalmas; mal~a sezono: holtidény, holtszezon.

indoneziaj

~i: hidup; ~o: kehidupan; ~a: langsung (live); ~aĵo: makhluk (hidup); ~igi: menghidupkan; re~igi: menghidupkan kembali; re~iĝi: hidup kembali.

kurdaj

~i: jîn, jiyîn.

nederlandaj

~i: leven; ~o: leven; ~a 1.: levend; ~a 2.: levendig; ~eco: levendigheid; ~igi: verlevendigen; ~ipova: levensvatbaar; ~uo, ~ukrio: hoerageroep; ~ulo: levend wezen; ĝis~i: beleven; mal~a: levenloos; mal~ulo: overledene; por~aĵo, por~o: levensonderhoud; post~i: overleven; re~igi: opwekken; sen~a: levenloos; tra~i: beleven.

osetaj

~o: цард.

portugalaj

~i: viver; ~o: vida; ~a: vivo; ~aĵo: ser vivo; ~eco: vivacidade; ~ulo: ser vivo; mal~a: morto; post~i: sobreviver; re~igi: ressuscitar; sen~a: morto.

rusaj

~i: жить; ~o: жизнь; ~a: живой; ~aĵo: живое существо; ~eco: живость; ~ema 1.: живучий; ~ema 2.: жизнелюбивый, жизнерадостный; ~igi: оживить; ~ipova: жизнеспособный; ~uo, ~ukrio: здравица, виват; ~ulo: живое существо; bon~anto, gaj~anto: бонвиван; de~a: прижизненный; dum~a: пожизненный; ĝis~i: дожить; kun~anto 1.: сожитель; mal~a: мёртвый; mal~ulo: мертвец, мертвяк; mal~o: безжизненность, небытие, смерть (как состояние); por~aĵo, por~o: продовольствие; post~i: пережить; re~igi: оживить, воскресить; re~iĝi: ожить, воскреснуть; sen~a: безжизненный; sen~aĵo: вещь, неодушевлённый предмет; sen~iĝi: умереть; tra~i 1.: прожить; tra~i 2.: пережить; trans~i: пережить. kiu ~os, tiu vidos: поживём ‐ увидим; ...lernas la tutan ~on: век живи ‐ век учись; mal~a sezono: мёртвый сезон; ~on tra~i...: жизнь прожить ‐ не поле перейти.

slovakaj

~i: žiť; ~i: žiť, existovať; ~i: žiť, existovať; ~o: život; ~a: živý, oživený, svieži; ~eco: živosť; ~ema: živý; ~igi: dodať života, oživiť, vdýchnuť život; ~ipova: životaschopný; ~ulo: živý tvor; bon~anto, gaj~anto: pôžitkár; kun~anto: partner, spoločník; mal~a: mŕtvy, mŕtvy, neživý; mal~ulo: mŕtvy človek; post~i: prežiť; re~igi: oživiť, resuscitovať, vzkriesiť; sen~a: bezduchý, mŕtvy, neživý, pustý; super~i: prežiť; tra~i: prežiť, zažiť; trans~i: prežiť.

tokiponaj

~o: ale, ali.

volapukaj

~i: lifön; ~o: lif; ~a: lifik.

fontoj

1. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 31
2. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 35
3. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 11
4. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 20
5. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, La virineto de maro
6. Ĉeĥa Esperanto-Junularo: Listo de eventoj..., Viki-Retpaĝaro, 2005
7. M. Lewin: Meteologia Terminaro, 1961
8. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Genezo 6:19
9. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Malnova domo
10. Mihail Bulgakov, trad. Sergio Pokrovskij: La majstro kaj Margarita, ĉap. 29
11. J. Merchant: Kompatinda Klem, 1931
12. Sergio Pokrovskij: Editora antaŭparolo, Georgo Dandin
13. V. Vinař laŭ B. Němcová: Joĉjo la sentaŭgulo kaj kartludema reĝidino, en: Ĉeĥaj Fabeloj, 1976
14. L. L. Zamenhof: Paroloj, Parolado antaŭ la Tria Kongreso Esperantista en Cambridge en la 12a de aŭgusto 1907
15. -: Junio 2015: Jubileoj, memordatoj kaj festoj, La Ondo de Esperanto, 2015:6 (248)
16. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, La virineto de maro
17. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, §31
18. H. A. Luyken: Pro Iŝtar, ĉap. 17a
19. La Nova Testamento, De Jakobo 2:17
20. Mihail Bulgakov, trad. Sergio Pokrovskij: La majstro kaj Margarita, ĉap. 14a
21. Mihail Bulgakov, trad. Sergio Pokrovskij: La majstro kaj Margarita, ĉap. 2, p. 30
22. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Psalmaro 88:10
23. W. Auld: Bonan matenon, Majstro, Nova Esperanta Krestomatio, 1991. p. 438
24. A. Kivi, trad. H. Hall: La Botistoj, 1919
25. N. Z. Maimon: Postrikolto el la Zamenhofa Jaro, Nica literatura revuo, 7:2 (38)
26. W. Rohloff: Abortigo kaj la biblio (2), Monato
27. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 1, ĉapitro 4a
28. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Kuristoj
29. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 3, paŝtistino kaj kamentubisto
30. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Reĝoj 8:5
31. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, historio el la dunoj
32. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jesaja 26:14
33. trad. I. Chiussi: La Nobla Korano, 1970
34. La Nova Testamento, I. Korintanoj 14:7
35. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, Respondo 23a, La Revuo, 1907, aŭgusto
36. F. Ŝilero, trad. L. L. Zamenhof: La rabistoj, 2:2
37. V. Ŝekspiro, trad. L. L. Zamenhof: Hamleto, Reĝido de Danujo, 1:3
38. H. A. Luyken: Pro Iŝtar, ĉap. 14a
39. J. Francis: La Granda Kaldrono, 1978
40. V. Ŝekspiro, trad. L. L. Zamenhof: Hamleto, Reĝido de Danujo, 4:7
41. D. Haĝiev: Kio estas spiriteco?Monato
42. Z. Banet-Fornalowa: PollandoMonato
43. Z. Tišljar: „Pac-peranto“ liberigitaMonato
44. V. Ŝekspiro, trad. L. L. Zamenhof: Hamleto, Reĝido de Danujo, 3:2

~i: Mankas verkindiko en fonto.
~o: Mankas verkindiko en fonto.
~a: Mankas verkindiko en fonto.
~eco: Mankas verkindiko en fonto.
~igi: Mankas verkindiko en fonto.
~ipova: Mankas verkindiko en fonto.
~uo, ~ukrio: Mankas verkindiko en fonto.
dum~a: Mankas dua fontindiko.
dum~a: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
ĝis~i: Mankas verkindiko en fonto.
kun~anto: Mankas dua fontindiko.
kun~anto: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
mal~a: Mankas verkindiko en fonto.
por~aĵo, por~o: Mankas verkindiko en fonto.
sen~a: Mankas verkindiko en fonto.
sen~iĝi: Mankas verkindiko en fonto.
tra~i: Mankas verkindiko en fonto.


administraj notoj

pri kun~anto 2.:
   Ĉu la vorto efektive havas tiun sencon? Por mi tio
   ŝajnas stranga, kaj en PIV mi ĝin ne trovis.
   [Sergio]
  

ℛevo | datumprotekto | viv.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.85 2020/06/06 06:10:32