א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

jida צ...

צאַרט: delikate
צו: al
צוויי: du
צווייַג: branĉo
צווישן: el, inter
צוזאַמען: kune
צולייגן: aranĝi
צופּאַסן: konveni
צופרידן: ĝoja
צוקער: sukero
צוריק: antaŭe, reen
צושטאַנד: kondiĉo
צושטעלן: provizi
צי: ĉu
צייַט: daŭro, sezono, Tempo
צייכן: marko, signo
ציילן: nombri
ציין: dentaro
צימער: ĉambro
ציען: desegni, tiri
ציפער: numero
צעטיילן: dividi
צעטל: glito, noto
צעל: ĉelo
צען: dek
צפון: nordo