a b c e f g h i k l m n o p r s t u v w y z

ruanda n...

na: ankaŭ, kaj, per, tro
nabi: malĝusta
na none: denove
ndetse:
ndishimye: ĝoja
neza: bone, ekzakta, fajna
ngaho: tie
ngombwa: necesa
ngufi: mallonga
ngwino: veni
ni: ĝi
niba: ĉu, se
nimero: nombro
nimugoroba: vespero
ninde: kies, kiu
nka: kiel
nkibyo: tia
nshuti: kara
ntacyo: nenio
nta na rimwe: neniam
nto: malgranda
ntukore: ne
nubwo: kvankam
nyamara: jam
nyamukuru: precipa
nyina: patrino
nyuma: post
n’ijwi rirenga: laŭta