a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z ø ?

norvega t...

takk: danko, dankon
takke: danki
takkefest: Dankofesto
takket være: danke, danke al
takknemlig: danka
takknemmelig: dankema
takk på forhånd: mi anticipe dankas vin
ta på: palpi
tegnspråk: gestolingvo
tera-: tera-
tet: Teto
Theben: Tebo
theta: teto
tidsskjema: horaro
til: al
tilhøre: aparteni
tilintetgjøre: nuligi
tiltrekke: logi
time: horo
   hver time: ĉiuhore
   per time: hore
to: du
toki pona: Tokipono
tolteker: tolteko
toltekisk: tolteka
tolvtonemusikk: dodekafonismo
tre: arbo
tribunal: tribunalo
trist: trista
tsar: caro
tsj: ĉo
tsjekker: ĉeĥo
Tsjekkia: Ĉeĥujo
tsjekkisk: ĉeĥa
Tsjekkisk Republikk: Ĉeĥujo
Tsjekkoslovakia: Ĉeĥoslovakio, Ĉeĥoslovakujo
tusen takk: dankon
twist: tvisto
Twitter: Tvitero
tyr: bovo
tysk: germana
tysker: germano
Tyskland: Germanio, Germanujo
tysk statsborger: germano
tyttebær: vakcinio
være tådmodig: pacienci
tålmodig: pacienca
tålmodighet: pacienco