tradukoj: be bg br ca cs de el en es fr he hu id it ja kek kk lat nl pl pt ru sk sv tr zh

*vort/o PV

*vorto

1.
LIN Areto da parolsonoj havanta difinitan signifon kaj difinitan gramatikon uzon en homa lingvo: simpla, kunmetita, dubsenca vorto; uzi la ĝustan, konvenan vorton; la bildoj elvokitaj de la vortoj; vortordo.
a)
rigardata kiel formo, kontraste al la ideo: mi aranĝis plenan dismembrigon de la ideoj en memstarajn vortojn, tiel ke la tuta lingvo, anstataŭ vortoj en diversaj gramatikaj formoj, konsistas sole nur el senŝanĝaj vortoj [1]; la diversaj formoj gramatikaj, la reciprokaj rilatoj inter la vortoj k.t.p. estas esprimataj per la kunigo de senŝanĝaj vortoj [2]; en nia lingvo la vortoj pleje estas pli naturaj kaj pli bonsonaj, se ili estas ne kunligataj, sed uzataj aparte [3]; en la konstruo de la vorto oni devas enkonduki ĉiujn elementojn, kiuj necesas, sed ne pli ol kiom sufiĉas, por elvoki klare kaj plene la ideon reprezentotan [4]; kion vi legas mia princo? vortojn, vortojn, vortojn Hamlet !
Rim.: Zamenhof klarigis, ke „la vortojn, kiuj estas egale uzataj en ĉiuj civilizitaj lingvoj (la tiel nomatajn ‚fremdajn‘ kaj ‚teĥnikajn‘), mi lasis tute sen ia ŝanĝo; el la vortoj, kiuj en malsamaj lingvoj sonas malegale, mi prenis aŭ tiujn, kiuj estas komunaj al du aŭ tri plej ĉefaj eŭropaj lingvoj, aŭ tiujn, kiuj apartenas nur al unu lingvo, sed estas popularaj ankaŭ ĉe la aliaj popoloj; en tiuj okazoj, kiam la donita vorto en ĉiu lingvo sonas alie, mi penis trovi vorton, kiu havus eble nur signifon proksimuman aŭ uzon pli maloftan, sed estus konata al la plej ĉefaj nacioj (ekzemple, la vorto proksima en ĉiu lingvo sonas alie; sed se ni prenos la latinan plej proksima (proximus), tiam ni vidos, ke ĝi, en diversaj ŝanĝoj, estas uzata en ĉiuj plej ĉefaj lingvoj; sekve se mi la vorton proksima nomos ‚proksim‘, mi estos pli aŭ malpli komprenata de ĉiu klera homo); en la ceteraj okazoj mi prenadis ordinare el la lingvo latina, kiel lingvo duone-internacia (mi flankiĝadis de tiuj ĉi reguloj nur tie, kie tion ĉi postulis apartaj cirkonstancoj, kiel ekzemple la evito de homonimoj, la simpleco de la ortografio ktp.). Tiamaniere ĉe korespondado kun meze-klera eŭropano, kiu tute ne lernis la lingvon internacian, mi povas esti certa, ke li ne sole min komprenos, sed eĉ sen bezono tro multe serĉadi en la vortaro, kiun li uzos nur ĉe vortoj dubaj“ [5].
b)
rigardata kiel eldiro unu- aŭ plurvorta: pli bona estas vorto afabla ol kuko agrabla PrV ; de vorto ĝentila ne doloras la lango PrV ; atentu miajn vortojn, klinu vian orelon al miaj paroloj [6]; vorton malveran virtulo malamas [7]; kiu ŝparas siajn vortojn, tiu estas prudenta [8]; per unu vorto [9]; per malmultaj vortoj (resume) BdV ; diri la lastan vorton (findecidi) Marta ; ne venis ankoraŭ la tempo diri la lastan vorton pri tiuj dubaj formoj [10]; saĝa kapo duonvorton (duone esprimitan penson) komprenas PrV . VD:diro, parolo2
TUT:frazo1PRT:silaboVD:termino, nocio
2.
Buŝa promeso: kelkaj tagoj pasis, kaj la tajloro efektive plenumis sian vorton: li alportis pretan surtuton FK ; ĉu li efektive estas for? […] li tenas sian vorton BdV ; eble vi timas, ke ili rompos sian vorton, ĉar vi iam aŭdis, ke promeson donitan al perfiduloj oni ne plenumas [11]; vorto donita estas kiel leĝo PrV ; estu la sinjoro de via vorto PrV ; je mia vorto BdV (vi povas fidi, mi certigas pri tio).
3.
KOMP Negranda grupo da kune traktataj bitoj aŭ signoj: tiu komputilo operacias per 32-bitaj vortoj; logika kajo por 16-bitaj vortoj [12]; por tiu redaktila komando ĉiu interspaceta signogrupo estas vorto.

Vorto

KRI La eterna saĝo de Dio, enkarniĝinta en Jesuo: en la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la Vorto estis Dio [13]; la Vorto fariĝis karno [14]; Homo, Sangfrato de Vorto la Vera [15].

vorta

Konsistanta el vortoj; rilata al vorto: pro vorta ludo (spritaĵo) li eĉ patron ne domaĝas PrV ; pro vorta piko ofte perdiĝas amiko PrV ; privortaj diskutoj [16].

vorti

(x)
(komune) Paroli, esprimiĝi vortriĉe: oni vortas kaj vortas, ekzaltiĝas [17]; la aŭtoro ofte-ofte-ofte promesas malpli vortadi, sed neniam plenumas tiun promeson [18]. VD:babili

*vortaro [19]

LIN Orda kolekto da vortoj de lingvo aŭ fako kun difinoj, tradukoj aŭ aliaj lingvaj informoj: la vortaron mi kreis ne arbitre, sed kiom eble el vortoj konataj al la tuta klera mondo[20]; tie ĉiu vorto sin trovas ĉiam kaj sole en unu konstanta formo, nome en tiu formo, en kiu ĝi estas presita en la vortaro[21]; la „Fundamento de Esperanto“ tute ne devas esti rigardata kiel la plej bona lernolibro kaj vortaro de Esperanto [22]; pro oportuneco al tiuj ĉi prefiksoj kaj sufiksoj estas donita la signifo de memstaraj vortoj, kaj kiel tiaj ili estas lokitaj en la vortaro[23]. SUB:leksikono

vortaristo

Lingvisto studanta sencon kaj difinon de la vortoj, kompilanta vortarojn: oni ne povas juĝi lingvon laŭ la vortaristoj [24]; tia petro, malgraŭ facilanimaj vortaristoj, kiuj baptas ĝin pudingo, devus nomiĝi „konglomeraĵo“ [25].

vortero

GRA Parto de vorto, precipe senchava parto: malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon PrV ; por montri la konsistigajn vorterojn, en la skribo oni povas kunigi ilin per streketo: sport-klubo [26].

vortigi, envortigi

(tr)
Esprimi per vortoj: kiam Johano en iu vespero sidis hejme kune kun Eriko, li komencis vortigi siajn sentojn al la frato [27]; nevortigita kondiĉo; tamen ŝi ne envortigis siajn pensojn [28]; estas tre malfacile envortigi tiujn spertojn [29]; [li] sonas tro optimisme en la vortigo de siaj motivoj [30].

nevortigebla

Tia, ke oni ne povas esprimi ĝin per vortoj: la nevortigeblaj ĝojo kaj doloro de lia interno [31]; liliputos ni ĉe grandec' nevortigebla, antaŭ ĝi [32].

vortumi

(tr)
Iel diri, elektante specifajn vortojn por tio: tion mi sentis sed ne sciis diri, kaj la poeto tion vortumis por mi [33]; la demando de la plimulto vortumiĝas: „kion vi povos fari por mi?“ [34]; la respondoj estas precizaj, klaraj kaj bone vortumitaj [35].

vortumo

Iu el la eblaj esprimoj por ion diri: vortumo ne vere taŭga [36]; mi uzis la vortumon „individua nomo“ anstataŭ „antaŭnomo“ [37]; konstitucia teksto de ĉi tia graveco devus […] trovi trafan vortumon [38]; mia misa vortumo ja implicus, ke ĉiuj islamanoj estas teroristoj [39]; dum la tradukado ni longe cerbumis kaj serĉis taŭgan vorton aŭ vortumon [40].

a-vorto

GRA Adjektivo: li uzas la ankaŭ PIV-ajn terminojn o-vortoj, a-vortoj [41]; jen kion signifas la a-vorto ortodoksa: konforma al la tradicia doktrino [42].

alivorte

Redirante la samon per aliaj vortoj, aŭ el alia vidpunkto: mi ĵus resendis al vi lin mem, alivorte, mian propran koron [43]; ĉiujare dum la laboro pereis dek ĝis dudek mil homoj... alivorte la tombo de Ĥeops postulis kvincent mil kadavrojn [44]; tion postulas lia antaŭe alprenita sinteno, alivorte antaŭjuĝo [45]. VD:nome 2, tio estas

arvorto

GRA Substantivo tia, ke ĝia formo ununombra indikas aron da personoj aŭ da similaj objektoj samspecaj, prezentatan kiel unu tuto: „popolo“, „foliaro“, „herbo“, „armeo“ estas arvortoj.

bildvortaro

LIN Vortaro, leksikono kun klarigaj ilustraĵoj: en julio aperis Bildvortaro en Esperanto kiu tuj komencis furori [46]; la „Esperanta bildvortaro“ de R. Eichholz; la Bildvortaro havas kelkajn ĉapitrojn pri komputiloj [47]; aĉetu bildvortaron por trovi la nomojn de la aĵoj sur la bretoj kaj tabloj en [via] oficejo [48].

difinvortaro

LIN Vortaro ordinare unulingva, prezentanta difinojn de kapvortoj: estas verŝajne, ke la plimulto de esperantistoj ne konsultas regule la difinvortarojn de Esperanto PV, PIV, nPIV, vortaro de Kabe [49]; PVEE estis la unua kompleta difinvortaro de Esperanto — kaj la lasta enhavanta la kapliteron „W“ [50].

dulingva vortaro, dudirekta vortaro

LIN Vortaro tradukanta kapvortojn de unu lingvo al alia, kaj ordinare reciproke: [la] unua libreto […] entenis […] dulingvan vortareton el naŭcent radikoj VivZam ; nekompleta, sed ilustra dudirekta vortaro [51]; vortaro germana-esperanta de Erich-Dieter Krause […] estas plej granda dulingva vorto de Esperanto [52].

e-vorto

GRA Adverbo: e-vorto povas roli kiel komplemento de verbo [53].

evitvorto

Eŭfemismo: probable „filtrado“ estas evitvorto por „cenzuro“ [54].

fakvorto

LIN Vorto aŭ esprimo uzata kun difinita senco en iu scienco, arto, metio, fako...: fakvortoj el filozofio, natursciencoj, matematiko [55]; „Fakvortoj en Esperanto“ [56]; „utero“ ŝajnas al mi latindevena fakvorto [57]; la vortoj elektitaj por la vortareto estas plejparte simplaj […] teknikaj fakvortoj mankas [58].

kapvorto

LIN Vorto, kiun priskribas aŭ komentas artikolo de vortaro aŭ enciklopedio: la kapvortoj estas ordigitaj sen konsidero al la finaĵoj [59]; instruistino […] menciita per aparta kapvorto en la Enciklopedio de Esperanto [60]; poruniversitataj matematikaj vortaroj kutime enhavas de 4 000 ĝis pli ol 70 000 kapvortojn [61].

laŭvorte

Konforme al antaŭe diritaj vortoj, sen modifo, kun nur minimuma interpreto: tutan fabelon […] ĝi memoris tute laŭvorte [62]; laŭvorta ripeto de la vortoj de la literaturisto Marta ; iu slavo […] volos traduki en Esperanton laŭvorte el sia nacia lingvo [63]; laŭvorte tradukite [64].

o-vorto

GRA Substantivo: infinitivo rolas en Esperanto kiel o-vorto [65]. i-vorto rekte derivita el o-vorto [66].

pasvorto

Sekreta vorto interkonsentita ene de limigita grupo kaj servanta kiel rekonilo, por pruvi onian rajton trapasi, eniri, ricevi servon ktp: tiuj datenoj estu tenataj en ĉifrita formo kaj estu alireblaj nur per pasvorto [67]; la dosieroj ne estas rekte alireblaj […] nur per uzantonomo kaj pasvorto [68].

pruntvorto

LIN Vorto prenita el alia lingvo, eventuale skribe aŭ elparole adaptita: la islanda lingvo […] apenaŭ uzas fremdajn pruntvortojn kaj esprimas ĉion per siaj indiĝenaj radikoj [69]; parolado de Filipinanoj havas multajn pruntvortojn el la Hispana kaj la Angla [70].

senvorte

Sen paroloj, silente, ne donante atendatan respondon: li senvorte obeis [71]; oni lin portis al tombo senvorte Hamlet ; Marta klinis la kapon sur la bruston kaj senvorte sidis du minutojn en profunda meditado Marta ; lipoj ridas, okuloj briletas kaj serĉadas, demandas senvorte, respondas senvorte [72].
VD:silenta

unuvorte

Dirite per unu aŭ malmultaj vortoj, koncize, resume: la ĉefa militestro havas nek patron, nek infanon, unuvorte li havas neniun, nur sian armeon kaj la malamikon [73]; la prezo estis tro alta por ni, ni devis prokrasti la aĉeton, la transloĝiĝo kostis multe... unuvorte, mil da malfacilaĵoj kaj malhelpoj IK ; VD:resume, konciza, lakona, mallonga2

vortodivido KompLeks

LIN Dispartigo de vorto inter la fino de unu teksta linio kaj la komenco de la tujsekva linio, precipe en okazo kiam en la unua linio ne eblas loki la vican vorton, kvankam tie ja restas iom da spaco (streketo post la unua parto fine de la unua linio indikas, ke la vorto estas daŭrigota en la sekva linio): bedaŭrinde, oni ne atentis la vortodividojn: ofte ili ne elegantas: ra-jtis, rima-rkos, brako-jn, dankop-agon, […] [74]; nesufiĉe profesia enpaĝigo ĝenas plurloke, ankaŭ per mallertaj vortodividoj [75]. VD:dividstreko
Rim. 1: Z. konsilis, ke „transportante la vortojn el unu linio en la sekvantan, ni ordinare dividas ilin per iliaj partoj gramatikaj, ĉar ĉiu parto gramatika en nia lingvo prezentas apartan vorton. Tiel ni ekzemple dividas: „Esper-anto; ricev-ita““LR .
Rim. 2: La Plena Analiza Gramatiko donas sufiĉe prudentajn rekomendojn, kiuj kombinas la principojn laŭmorfeman kaj laŭsilaban. Ĝi respektas la prefiksojn kaj sufiksojn (ek-iri, dorm-ema), sed permesas dividi radikojn (ba-lo, sce-no, ko-le-ro) Viki .

vortefiko

LINGRA Vortkunmeto: liaj (Kalocsay) distingoj de la rekta kaj de la inversa vortefikoj estas, interalie, notindaj [76].
URL:Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto – N° 9, pri la demando de La Vortfarado en Esperanto

vortfarado

LINGRA Konstruado de vortoj per kunmeto de vorteroj afiksaj aŭ radikaj – derivado, vortkunmeto, fleksio 1 – eventuale kun ŝanĝoj en la vortelementoj laŭ la reguloj de koncerna lingvo: mi kreis regulojn por vortfarado kaj per tio ĉi mi enportis grandegan ekonomion rilate la nombron de la vortoj ellernotaj [77]; tiuj ĉi naturaj vortfaraj oportunaĵoj, kiujn la lingvo Esperanto havas EE ; la principo de neceso kaj sufiĉo laŭ René de Saussure estas oficiale akceptita de la Akademio kiel „la logika bazo de la vortfarado en Esperanto“ [78]. VD:esperantigo, landnomo, pseŭdoprefikso, pseŭdosufikso, nerekta parolo
URL:PMEG: Vortfarado

vortformo

LIN Vorto prenita en iu gramatika formo: „tabloj“ kaj „tablon“ estas du vortformoj de unu sama vorto; gramatikkontroliloj celas kapti erarojn […] de malĝusta (eĉ se ĝuste literumita) vortformo, kiel ekzemple konfuzo inter -i kaj -as aŭ manko de akuzativo [79]; fleksiaĵo estas vortformo [80]. VD:fleksii

vortkunmeto

LINGRA Konstruado de vortoj per kunmeto de radikaloj: post tiu transpreno, nek la metron de „Sinjoro Tadeo“, nek la vortkunmetojn de adjektivo plus substantivo nia lingvanaro akceptas kiel normalaĵojn [81]. SIN:vortefikoSUP:vortfarado
URL:Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, §27 ‐ pri vortoj kunmetitaj
URL:PMEG: Vortfaraj principoj / 37.3. Precizigaj antaŭelementoj

vortoprovizo, vortprovizo

LIN Ĉiom da vortoj de lingvo1 nacia, de regiona dialekto, de profesia fako, de lerneja kurso ktp: dank' al ili (la afiksoj de Esperanto) koreoj tre facile konkeras la vortoprovizon de Esperanto [82]; antaŭ ilia efektivigo ... la ellaboro de konsekvenca vortoprovizo ne estas ebla [83].

tradukoj

anglaj

~o: word; ~aro : dictionary; ~igi, en~igi: put into words, express, word, phrase; ~umi: word, phrase, formulate, put into words; ~umo: wording, phrasing, choice of words; a-~o: adjective; ali~e: in other words; ar~o: mass noun; bild~aro: picture dictionary; e-~o: adverb; evit~o: euphemism; laŭ~e: literally, word for word; o-~o: noun; pas~o: password; prunt~o: loanword; ~odivido : hyphenation; ~farado: word-formation; ~formo: word form, inflexion; ~kunmeto: composition, compounding; ~oprovizo, ~provizo: vocabulary.

belorusaj

~o: слова; ~a: слоўны, славесны; ~aro : слоўнік; ~aristo: лексікограф; ~igi, en~igi: выражаць словамі, фармуляваць; a-~o: прыметнік; e-~o: прыслоўе; evit~o: эўфэмізм; o-~o: назоўнік; pas~o: пароль; sen~e: моўчкі, бяз слоў; unu~e: адным словам ; ~farado: словаўтварэньне; ~formo: словаформа.

bretonaj

~o: ger; V~o: Verb; ~aro : geriadur; ~aristo: geriadurour; ~igi, en~igi: geriañ; a-~o: anv-gwan; ali~e: eleze, da lavaret eo; e-~o: adverb; evit~o: flourlavar; laŭ~e: ger-ha-ger; o-~o: anv-kadarn; pas~o: ger tremen; sen~e: dilavar; unu~e: berr-ha-berr, eberr gomzoù, en ur ger; ~farado: ar stummañ gerioù; ~formo: furm (ger); ~kunmeto: kenstrollad; ~oprovizo, ~provizo: geriaoueg.

bulgaraj

~o: дума; ~aro : речник.

ĉeĥaj

~o: slovo; V~o: slovo; ~i: formulovat, vyslovit; ~aro : lexikon, slovník; ~aristo: lexikograf, slovníkář; ~ero: slovní prvek (předpona| kořen| přípona| koncovka); ~igi, en~igi: pravit, vyjádřit slovy, vyslovit; ali~e: jinými slovy, čili; bild~aro: obrazový slovník; kap~o: skupinové slovo, slovníkové heslo; o-~o: podstatné jméno; pas~o: heslo, klíčové heslo; sen~e: beze slova, mlčky; unu~e: jedním slovem, stručně; ~farado: tvorba slov; ~formo: slovní tvar, tvar slova; ~kunmeto: složenina, složené slovo; ~oprovizo, ~provizo: slovní zásoba.

ĉinaj

~o: 词, tr. 詞 [cí]; ~aro : 词典, tr. 詞典 [cídiǎn].

francaj

~o 2.: parole (promesse); ~o: mot; V~o: verbe (christianisme); ~i: causer; ~aro : dictionnaire; ~aristo: lexicographe; ~ero: morphème; ~igi, en~igi: exprimer, formuler; ne~igebla: informulable, inexprimable; ~umi: exprimer (par des mots); ~umo: expression (en mots), formulation (en mots); a-~o: adjectif; ali~e: autrement dit, c'est-à-dire, en d'autres termes; ar~o: collectif (grammaire); bild~aro: dictionnaire illustré; difin~aro: dictionnaire de langue; dulingva ~aro, dudirekta ~aro: dictionnaire bilingue; e-~o: adverbe; evit~o: euphémisme; fak~o: terme (terminol.); kap~o: entrée (de dictionnaire...) ; laŭ~e: à la lettre, mot pour mot, littéralement; o-~o: substantif, nom (substantif); pas~o: mot de passe; prunt~o: emprunt linguistique, mot emprunté; sen~e: sans un mot; unu~e: bref (adv.), en un mot; ~efiko: composition (de mots); ~farado: construction morphologique (linguistique); ~formo: forme fléchie; ~kunmeto: composition (de mots); ~oprovizo, ~provizo: vocabulaire.

germanaj

~o: Wort; V~o: Wort; ~i: reden, in Worten ausführen; ~aro : Wörterbuch; ~aristo: Lexikograph; ~ero: Wortfetzen, Teilwort; ~igi, en~igi: formulieren, ausdrücken; ne~igebla: unaussprechlich, unsäglich; ~umi: in Worte fassen, formulieren; ~umo: Formulierung, Ausdruck; a-~o: Adjektiv, Eigenschaftswort; ali~e: in anderen Worten, mit anderen Worten; ar~o: Wörterbuch, Wortliste; bild~aro: Bildwörterbuch; difin~aro: Definitionswörterbuch, einsprachiges Wörterbuch; dulingva ~aro, dudirekta ~aro: zweisprachiges Wörterbuch; e-~o: Adverb, Umstandswort; evit~o: Euphemismus, Schönsprech, beschönigender Ausdruck, verhüllender Ausdruck; fak~o: Fachwort, Terminus; kap~o: Stichwort; laŭ~e: wörtlich; o-~o: Substantiv, Nomen, Hauptwort; pas~o: Passwort, Parole; prunt~o: Lehnwort; sen~e: wortlos, still, schweigend; unu~e : mit einem Wort, kurz (gesagt); ~odivido : Silbentrennung; ~farado: Wordbildung; ~formo: Wortform; ~kunmeto: Wortzusammensetzung; ~oprovizo, ~provizo: Wortschatz. je mia ~o: auf mein Wort.

grekaj

~o: λέξη, λόγος, ομιλία; ~aro : λεξικό.

hebreaj

~o: מלה; ~aro : מילון; ~aristo: מילונאי; ~igi, en~igi: לנסח; pas~o: סיסמה; ~formo: נטיה דקדוקית , צורה.

hispanaj

~o: palabra; ~aro : diccionario; a-~o: adjetivo; e-~o: adverbio; evit~o: eufemismo; kap~o: entrada (de diccionario...); o-~o: sustantivo, nombre; pas~o: contraseña; ~oprovizo, ~provizo: vocabulario.

hungaraj

~o: szó; V~o: ige (Krisztus); ~a: szó-; ~aro : szótár; ~aristo: szótárkészítő, lexikográfus; ~igi, en~igi: szavakba foglal, megfogalmaz; a-~o: melléknév; bild~aro: képes szótár; e-~o: határozószó; evit~o: eufemizmus, eufémia, szépítő körülírás ; o-~o: főnév, substantivum; pas~o: jelszó; ~farado: szóalkotás; ~formo: szóalak; ~oprovizo, ~provizo: szókészlet, szóállomány.

indoneziaj

~o: kata; V~o: firman; ~aro : kamus; ~aristo: leksikograf, pekamus; ~ero: morfem; a-~o: adjektiva, kata kerja; ali~e: dengan kata lain; ar~o: kata umum; bild~aro: kamus bergambar; difin~aro: kamus ekabahasa; dulingva ~aro, dudirekta ~aro: kamus dwibahasa; e-~o: adverbia, kata keterangan; evit~o: eufemisme; fak~o: istilah; laŭ~e: harfiah; o-~o: kata benda, nomina, substantiva; pas~o: kata kunci, kata sandi; prunt~o: kata serapan, kata pinjaman; ~odivido : pemenggalan (suku kata); ~oprovizo, ~provizo: kosakata, perbendaharaan kata.

italaj

a-~o: aggettivo; e-~o: avverbio.

japanaj

~o 1.a: 語 [ご], 単語 [たんご]; ~o 1.b: 言葉 [ことば]; ~aro : 辞書 [じしょ], 辞典 [じてん]; ~igi, en~igi: 言葉にする [ことばにする], 言い表す [いいあらわす]; ~umi: 言葉を選んで表現する; ~umo: 言葉遣い [ことばづかい], 言い回し [いいまわし]; a-~o: 形容詞 [けいようし]; ali~e: 言い換えると [いいかえると], つまり, すなわち; e-~o: 副詞 [ふくし]; evit~o: 婉曲語句 [えんきょくごく], 婉曲表現 [えんきょくひょうげん], 遠回しな言い方 [とおまわしないいかた]; laŭ~e: 言葉どおりに [ことばどおりに], 文字通りに [もじどおりに], 逐語的に [ちくごてきに]; o-~o: 名詞 [めいし]; pas~o: 合い言葉 [あいことば], パスワード [ぱすわーど]; prunt~o: 借用語 [しゃくようご], 外来語 [がいらいご]; ~oprovizo, ~provizo: 語彙 [ごい].

katalunaj

bild~aro: diccionari il·lustrat; evit~o: eufemisme.

kazaĥaj

~o: сөз; ~aro : сөздік.

kekĉiaj

~o: aatin.

latinaj

V~o: verbum.

nederlandaj

~o: woord; ~aro : woordenboek; ~igi, en~igi: verwoorden, onder woorden brengen; ~umi: verwoorden; ~umo: bewoording, formulering; a-~o: bijvoeglijk naamwoord, adjectief; ali~e: in andere woorden, anders gezegd, oftewel; bild~aro: beeldwoordenboek; e-~o: bijwoord; evit~o: eufemisme, verbloemende uitdrukking; laŭ~e: letterlijk, woordelijk, woord voor woord; o-~o: zelfstandig naamwoord, substantief; pas~o: wachtwoord; prunt~o: leenwoord; ~farado: woordvorming; ~formo: woordvorm; ~oprovizo, ~provizo: woordenschat.

polaj

~o 1.: słowo, wyraz; ~o 2.: słowo; ~o 3.: słowo; V~o: Słowo; ~a : wyrazowy, słowny; ~aro : słownik; ~igi, en~igi: wyrażać słowami, wysławiać się, artykułować, formułować; a-~o: przymiotnik; ali~e: innymi słowy, inaczej mówiąc, inaczej; bild~aro: słownik obrazkowy; e-~o: przysłówek; evit~o: eufemizm; fak~o: termin; kap~o: hasło; laŭ~e: dosłownie, słowo w słowo; o-~o: rzeczownik; pas~o: hasło; prunt~o: zapożyczenie językowe; sen~e: bez słowa, milcząc; unu~e: jednym słowem; ~odivido : podział wyrazów, przenoszenie wyrazów, podział wierszy, łam wierszy; ~farado: słowotwórstwo; ~formo: forma wyrazu, odmiana wyrazu, fleksja wyrazu; ~kunmeto: wyraz złożony; ~oprovizo, ~provizo: słownictwo, zasób słów, słownik.

portugalaj

~o: palavra; ~aro : dicionário; ~aristo: dicionarista, lexicólogo, lexicógrafo; a-~o: adjetivo; e-~o: advérbio; evit~o: eufemismo; pas~o: senha.

rusaj

~o: слово; V~o: Слово; ~a : словесный; ~aro : словарь; ~aristo: лексикограф; ~igi, en~igi: выражать словами, формулировать, сформулировать; a-~o: прилагательное; ali~e: другими словами, иначе говоря, то есть; ar~o: собирательное имя существительное; bild~aro: иллюстрированный словарь; e-~o: наречие; evit~o: эвфемизм; laŭ~e: дословно; o-~o: существительное; pas~o: пароль; sen~e: молча, не говоря ни слова; unu~e: одним словом; ~odivido : перенос; ~farado: словообразование, словопроизводство; ~formo: словоформа; ~kunmeto: словосложение, основосложение; ~oprovizo, ~provizo: словарный запас.

slovakaj

~o: slovo; V~o: slovo; ~i: formulovať, vysloviť; ~aro : slovník; ~aristo: lexikograf, slovnikár; ~ero: nesamostatná častica; ~igi, en~igi: vyjadriť, vysloviť; a-~o: prídavné meno; ali~e: inými slovami; bild~aro: obrazový slovník; e-~o: príslovka; kap~o: skupinové, slovníkové heslo; o-~o: podstatné meno; pas~o: heslo; sen~e: bez slova, mlčky; unu~e: jedným slovom; ~farado: tvorba slov; ~formo: slovný tvar; ~kunmeto: zloženina, zložené slovo; ~oprovizo, ~provizo: slovná zásoba.

svedaj

a-~o: adjektiv; e-~o: adverb.

turkaj

~o: söz; ~aro : sözlük, lugât, lügat.

fontoj

1. L. Zamenhof: El la unua libro de la lingvo Esperanto. Ludoviko Lazaro Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto
2. L. Zamenhof: El la unua libro de la lingvo Esperanto.
3. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, La Esperantisto, 1891, p.23
4. Aktoj de la Akademio, AdE: oficiala bulteno N°9
5. L. Zamenhof: El la unua libro de la lingvo Esperanto.
6. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 4:20
7. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 13:5
8. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Sentencoj 17:27
9. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 1, Persista stana soldato
10. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, 2. La verkaro de Zamenhof
11. Frederiko Schiller, trad. L. L. Zamenhof: La rabistoj, Akto Dua
12. Vikipedio, Laŭbita logiko
13. La Nova Testamento, S. Johano 1:1
14. La Nova Testamento, S. Johano 1:14
15. Michael Ende, trad. Wolfram Diestel: La Senĉesa Rakonto, La Voĉo de la Kvieto
16. La Nova Testamento, I. Timoteo 6:4
17. C. Piron: Ĉu li bremsis sufiĉe?, 1979
18. Monato, Donald Broadribb: Komiksoj bonintencaj, sed tre mallertaj, 2004
19. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Universala Vortaro, -ar'
20. L. Zamenhof: El la unua libro de la lingvo Esperanto.
21. L. Zamenhof: El la unua libro de la lingvo Esperanto.
22. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, antaŭparolo
23. L. Zamenhof: El la unua libro de la lingvo Esperanto.
24. Claude Piron: La bona lingvo, p. 81a
25. Monato, Petro De Smet': Sidante en pudingo, mi alvokas miajn savantojn!, 2008
26. B. Kolker: Lingva Ret-Gazeto - LRG-1, [1996?]
27. Stellan Engholm: Infanoj en Torento, dua libro en la Torento-trilogio, dua parto, ĉapitro 3a
28. J. Baghy: Sur Sanga Tero, 1933
29. Monato, W. H. Simcock: Kio estas spiriteco?, 2007
30. Monato, Reinaldo Marcelo Ferreira: Ne nur intimaj temoj, 2005
31. Stellan Engholm: Al Torento, ĉapitro IV, 1930
32. La anonco - L'annonce
33. C. C. Guglielminetti: Kompreni aŭ ne, La Nica Literatura Revuo 1961-03 ĝis 04 (34), p. 156a-160a
34. Monato, Garvan Makaj: La mallonga politika kariero de Hortensia Kvinke, 2007
35. Monato, Nikolao Gudskov: Mafio plu klarigenda, 2011
36. Monato, Roland Rotsaert: Ejoj kaj aĵoj de niaj avoj, 2014
37. Monato, Yamasaki Seikô: Familia nomo, 2005
38. Monato, Istvan Ertl: Dio en la konstitucio, diablo en la detaloj, 2003
39. Monato, Stefan Maul: Eraro (ne nur) lingva, 2004
40. G. P. Savio: Unua sperto pri traduko de beletra rakonto, Esperanta Retradio, 2015-05-24
41. Monato, Petro Desmet': La unua Zamenhof-monumento de la 21a jarcento: dika Pomego!, 2006
42. Martin: la bezono por lingvo universala, soc.culture.esperanto, 2003-05-29
43. La Nova Testamento, Filemon 1:12
44. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, Ĉapitro XXIV
45. Claude Piron: La bona lingvo, p. 82a
46. Monato, La nova granda Bildvortaro en Esperanto jam furoras, 2012
47. Monato, Edmund Grimley Evans: Distra kaj kleriga vortaro, 2012
48. Monato, Petro De Smedt: Ĉu nura defetismo pravas?, 2005
49. B. Vaha: en: Misuzo pri informalireblaj sistemoj, 2011
50. Lerni Esperanton, instrui Esperanton
51. Monato, Ed Robertson: Ĉu vi parolas solresole?, 2009
52. -: Aperis la plej granda dulingva vortaro de Esperantujo, libera folio, 2007
53. Bertilo Wennergren: Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, Gramatiko, E-vortoj
54. Cenzuro/filtrado (Re: SV: Nikolao)
55. Monato, Ivo Durwael: Kosmologio de nia jarcento, 2010
56. W. Blanke: Fakvortoj en Esperanto, Deutsches E-lnstitut, 1995
57. Monato, Jorma Ahomäki: Nova vortarego en Estonio, 2004
58. Monato, Donald Broadribb: Vortareto pri lernado kaj laboro, 2004
59. G. Waringhien: La Nova Plena Ilustrita Vortaro, „kiel uzi la vortaron“, p. 34a
60. Monato, Carlo Minnaja: Marioneto ĉiam aktuala, 2003
61. Monato, Anna kaj Mati Pentus: Verda matematiko, 2004
62. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Abio
63. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, 2. La verkaro de Zamenhof
64. Sándor Szathmári: Satiraj rakontoj, budapeŝta ekzameno
65. S. Hartwig: Re: videblas, soc.culture.esperanto, 2005-03-11
66. Diskuto pri la vorto „podkasto“
67. Monato, Rob Ebenau: Kiel protekti kontraŭ perdo kaj ŝtelo?, 2005
68. Monato, Roland Rotsaert: De papero al komputilo: bitigo de presitaj dokumentoj, 2012
69. Monato, Garvan Makaj: Antikva lingvo por moderna lando, 2014
70. V. Medrano: Lingvoj en Filipinoj, 2005-11-08
71. Ludoviko Lazaro Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto, 4, rakontoj, Arturo
72. Stellan Engholm: Al Torento, ĉapitro IV, 1930
73. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, ĉapitro 22a
74. Monato, Christian Declerck: Panoramo de la Nerona Romo, 2009
75. H. Gorecka: Napolo, ne nur la kanzono…, La Ondo de Esperanto, 2008. N-ro 8–9 (166–167)
76. Aktoj De La Akademio 1963-1967 - II. Enketo kaj Decidoj
77. L. Zamenhof: El la unua libro de la lingvo Esperanto. Ludoviko Lazaro Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto
78. Jan Werner: Terminologia Kurso, Ekzercaro, § 4.915
79. Lingvohelpilo por Esperanto
80. Vikipedio, Fleksio
81. P. Daŝgupto: Pracelojn fasonis recelano, Monato, 2002:3, p. 26a
82. Bak G.: Esperanto sentata de koreoj, EK, numero 17a
83. E. Wüster: Esperantologiaj studoj, 1978

ar~o: Mankas dua fontindiko.
ar~o: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.


ℛevo | datumprotekto | vort.xml | redakti... | traduki... | artikolversio: 1.116 2020/05/03 04:10:31