a b c d e f g h i j k l m n o q r s t u w x y

somala u...

u baahan: bezoni
ubad: ulo
ubax: floro
u dhawrtaan: observi
ugaarsi: ĉasi
ugu: plej
ugu dhakhsaha badan: baldaŭ
ugu hooseysa: fundo
ugu yaraan: almenaŭ
ukun: ovo
ul: bastono
unug: ĉelo
u oggolaadaan: permesi
urta: odoro
urur: bando
ururiyaan: kolekti
uu: li, lia
uumi: vaporo