a b c d e f g h i j k l m n o q r s t u w x y

somala e...

eeg: vidi
ee hadda: kurento
ee la soo dhaafay: lasta
eexan: favoro
erayga: Vorto
eyga: hundo