a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z ?

slovena i...

ideja: ideo
igrajo: ludi
imajo: havi
ime: nomo
imet rad: ami
in: kaj
industrija: industrio
inštrument: instrumento
iskanje: serĉi
iz: el
izberi: pluki
izberite: elekti
izdelek: produkto
izkušnje: sperto
izlet: ekskurso
izpolnjujejo: renkonti
izraz: termino
izumiti: inventi
izvirnik: origina
izvod: kopio