poŝto

adresi
adreso
afranki
afrankite
bildkarto
ĉi-kuna
diliĝenco
ekspedi
ekspresa
ekspreso
enkovertigi
enkursigi
filatelo
internacia respondkupono
koverto
kuriero
kurso
kvitanci
kvitanco
leterkesto
leterkolombo
letero
leterportisto
postiliono
poŝtaĵo
poŝtejo
poŝtisto
poŝtkarto
poŝtkesto
poŝtkodo
poŝtmarko
poŝto
poŝtostacio
poŝtrestante
registrita letero
stafeto