а б г д ж з и к л м н о п р с т у ф х ч ш ы э ю я ?

kirgiza ч...

чакыруу: voki
чарба: bieno
чач: haro
чейин: ĝis
ченөө: mezuri
чет: eĝo
чечим: solvo
чечүү: decidi, solvi
чогултуу: pluki
чоң: granda
чоюу: streĉi
чыгаруу: produkti
чыгыш: oriento
чыккан: ekster
чымчык: birdo
чындык: fakto
чыныгы: vere
чөп: herbo