а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы э ю я ?

rusa ю...

юбилей: jubileo
юбилейный сборник статей: festlibro
юбка: jupo
ювелир: juvelisto
   ювелир (по золоту): oraĵisto
ювелирная лавка: juvelejo
ювелирное искусство: juvelarto
ювелирный магазин: juvelejo
юг: sudo
Юго-Восточная Азия: Orienta Azio
Югославия: Jugoslavio
Юджин: Eŭgeno
южанин: sudano
Южная Азия: Suda Azio
Южная Америка: Sudameriko
Южная Голландия: Sud-Holando
южнославянское влияние: slavoniĝo
южный: suda
Южный Крест: Suda Kruco
юла: turbo
юмор: humoro, humuro
юмористический: humura
Юникод: Unikodo
Юникс: Unikso
юнкер: junkro
юность: junaĝo, juneco
юноша: junulo
юношеский: juneca
юный: juna
Юпитер: Jupitero
юридическое лицо: jura persono
Юрий: Georgo
юриспруденция: juroscienco
юрист: juristo, leĝisto
юрский период: ĵuraso
юрта: jurto
юстиция: justico
ююба: jujubo, jujubujo