tradukoj: be br cs de en fr hu nl pt ru sk

*konduk/i PV

*kondukiTEZ

(tr)
1.TEZ
(iu) Irigi iun kun si al iu loko, direktante lin laŭ sia propra plaĉo: la soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj [1]; konduki iun al la fenestro, al urbdomo, en la teatron, sur vojo malbonaZ; konduki infanon per la mano; konduki blindulon, vizitantojn; konduki ĉevalon per la brido; konduki aŭtomobilon, maŝinon; en broditaj vestoj ŝi estas kondukata al la reĝoZ; mi kondukos vin laŭ la vojo de saĝoZ. VD:direkti 1, gvidi 1.a, nazo
2.
(io) Ebligi al io aŭ iu iradon al iu loko: mallarĝa vojeto kondukas tra tiu ĉi kampo [2]; kanalo kondukas la akvon en la lagonB; aleo da arboj kondukas al la domo; pordo kondukanta el la ĉambro en la ĝardenon; la arbaro kondukis al la maroZ; lia metio kondukas lin en multajn diversajn mediojn; (figure) peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando PrV.
3.
(iu) Alvenigi per sia propra agado iun aŭ ion al nova stato: jen kien vi kondukis lin per viaj konsiloj!; konduki la landon al pereoB, aferon al sukceso, sian laboron al feliĉa finoZ.
4.
(io) Ebligi al iu alvenon al nova stato: diboĉado kondukas al malsano; espero kaj pacienco kondukas al potenco PrV; tro da libero kondukas al mizero PrV; tiuj provoj kondukis al nenia rezultatoZ; eĉ plej granda malbono al bono kondukas PrV; tro grandaj kalkuloj kondukas al nulo PrV; mensogo malproksimen ne kondukas PrV.
5.TEZ
(iu) Agigi iun aŭ funkciigi ion laŭ sia propra volo, gardante por si la estrecon: konduki maŝinon, veturilon, la popolojn, la homojn; la plimulto el la virinoj lasas sin konduki de sia koro; konduki armeon, regimenton, ĥoron, militonZ, batalonZ, entreprenon, firmon, proceson, la mastraĵon de la domoZ, interparoladonZ, rezonadon; prudente konduki aferon; mi ne kondukas apartan libron por ĉiuj enspezoj kaj elspezojZ; (figure) konduki la dancojn (havi la ĉefan voĉon) PrV. VD:direkti 4, direkti 3, gvidi 2, tono
6.TEZ
FIZELEPV (elektron, varmon, elektromagnetan ondon) Esti trairebla de ĝi: la metaloj bone kondukas elektron; oni sternis tri elektrajn kablojn de Tianshengqiao-hidroelektrejo en la limregiono de Yunnan, Guizhou kaj Guangxi por konduki elektron al Guangdong [3]; [diamanto] estas ekstreme bona materio por konduki varmon [4]. SIN:kondukti
Rim.: Ĉi tiu senco sufiĉe facile kaj tre internacie deriviĝas de senco 2, ja la koncernaj substancoj ebligas trairadon de la koncerna energiformo kaj iasence agas por ĝi kiel agas kanaloj por fluidaĵoj. Tial ne aspektas tre utila la paronimo kondukt aperanta ĉi-sence en PIV1, kaj enkondukita jam pli frue en ScTerm.

Rim.: Direkti kaj konduki povas esti indiferente uzataj pri veturiloj kaj pri gravaj aferoj (entreprenoj ktp). Sed pri vivuloj ekzistas tia diferenco, ke la kondukanto akompanas, la direktanto ne. Inter direktikonduki kaj gvidi, la diferenco estas, ke la direktanto aŭ kondukanto estras, dum la gvidanto nur helpas. Fine gvidi supozas, ke la gvidato ne konas la ĝustan vojon, kiun konas nur la gvidanto.

konduka

1.
Rilata al kondukado: mia konduka tekniko (tekniko konduki la ĉevalĉaron) estas plej kompetenta [5].
2.
Kondukanta 6: nelacigeble, [Hertz] studas la propagadon de la elektromagnetaj ondoj kiuj [ebligas] transporti energion sen konduka fadeno [6].

kondukadoTEZ

Ago de tiu, kiu (ade) kondukas:
a)
jen estas la iroj de la Izraelidoj, per kiuj ili eliris el la lando Egipta, laŭ siaj taĉmentoj, sub la kondukado de Moseo kaj Aaron [7];
b)
kondukilo ‐ elemento, servanta por kondukado de fluanta likvo aŭ gaso [8]; ĉinaj teknikaj laborantoj komencis la inĝenieriaĵon de kondukado de akvo el sudo al nordo de Ĉinio [9];
c)
mi devis ĉesigi la lecionon pri varmokondukado kaj sendi ĉiujn en la korton [10].

kondukanto

(tr)
1.
Tiu, kiu kondukas.
a)TEZ
ili estas blindaj kondukantoj de blinduloj [11];
b)TEZ
la kondukanto de la glitveturilo turnis la kapon kaj tiel afable kapjesis al Kay, kvazaŭ ili konus unu la alian [12]; la kondukantoj de via komercado [...] falos en la mezon de la maro en la tago de via pereo [13]; li diris al Jiftaĥ: Iru kaj estu nia kondukanto, kaj ni batalos kontraŭ la Amonidoj [14].
2.TEZ
FIZELE Korpo aŭ substanco, kapabla konduki 6 energiformon tra si: [metaloido] estas malbona kondukanto de varmo kaj elektro [15]. SIN:konduktanto

kondukistoTEZ

Homo, kiu profesie kondukas veturilon, lokomotivon, aŭtomobilon ks.
Rim.: Ne konfuzu kun konduktoro.

*kondukilo Vikipedio

1.TEZ
F Rimeno por konduki 1 brutojn: sur la domo staris kupra ĉaro kun kupraj ĉevaloj antaŭe, kaj la diino de venko, ankaŭ el kupro, tenis la kondukilojn [16]; Ramzes [...] sidiĝis en la ĉaron kaj mem prenis la kondukilojn [17]; ĉarmo de la krepusko, kiam la ĉevalo kun mallevita kondukilo lace paŝas sur la malseka herbo [18]; (frazaĵo) teni iun per mallonga kondukilo (ne lasi lin libere agi) [19].
Rim.: En ĉi tiu senco la vorto plejofte aperas plurale, sed ankaŭ singulara uzo eblas.
2.TEZ
[20] Ĉia tubo aŭ kanalo, destinita por konduki 2 fluidaĵon: por transporto de nafto kaj gaso estas vasta reto de kondukiloj kiuj ligas fontlokojn, rafinejojn kaj distribuejojn [21].
3.TEZ
TEK=stirilo
4.TEZ
a)TEZ
ELE[22] Metala dratokablo, uzata por konduki 6 elektron. SIN:konduktilo
Rim.: En PV „kondukilo“ estas difinita kiel substanco, do fakte kiel „kondukanto“, dum la formo „kondukanto“, nedifinita en la sama vortaro, tamen aperas en difinoj de „elektrodo“ kaj „metaloido“. Eblas konsideri ĉi tion eraro, atribuebla al nacilingva influo (ekz-e de la franca, kiu por ambaŭ sencoj uzas nur „conducteur“) kaj preferi la solvon de PIV1, kiu uzas sufikson -anto por la substanco, kaj sufikson -ilo por objekto el la koncerna substanco, uzata por difinita celo. Tamen ĉi tiu vortaro, kiu difinas preferinda por tiuj uzoj la radikon kondukt, konservis la formon „kondukilo“ apud „konduktilo“, sed ne registris „kondukanto“ apud „konduktanto“.
b)TEZ
FIZSUB:lumkondukilo, ondokondukilo, varmokondukilo

alkondukiTEZ

(tr)
1.TEZ
Alvenigi al iu aŭ al si: ordonu al viaj servistoj alkonduki azenojn de LibujoZ; oni alkondukis al li ĉiujn malsanulojn [23].
2.TEZ
Konduki al io, kaj ĝin atingi: la natura iro de la ideoj alkondukis lin al la penso, ke...Z; li sukcesis alkonduki sian laboron ĝis la fino, al feliĉa finoZ; en lingvo arta [tiuj malfacilaĵoj estas] alkondukitaj (limigitaj, resumitaj) al ia unu aŭ du mallongaj vortetoj aŭ reguloj EE; la tuta demando alkondukiĝas nur al tio, ĉu Esperanto estos akceptita senŝanĝeZ.

dekonduki

(tr)
1.TEZ
Konduki flanken de io: dekonduki iun de la ĝusta vojo. VD:deflankigi, devojigi
2.TEZ
(malofte) =deadmoni dekonduki amikon de malnobla agoB.

duonkondukaTEZ

FIZELE (pri materialo) Kondukanta 6 elektron, sed, kutime, malpli bone ol metalo krom en specifaj eksteraj kondiĉoj.

duonkondukantoTEZ

FIZELEKEM Duonkonduka materialo. SUB:galiuma arsenido, germaniumo, seleno, silicio, zinka selenidoSIN:duonkonduktanto

duonkondukecoTEZ

ELE Eco de duonkonduka materialo.

enkonduki

(tr)
1.
Konduki al io kaj enirigi en ĝin: la lakeo enkondukis junan sinjoron en la kabineton.
2.
(figure) Enigi ion novan en uzadon; uzi kaj apliki novaĵon: apartaj artaj rimedoj enkondukas grandan ekonomion ĉe la lernado de la vortojZ; enkonduki novan modon, radikon en nia lingvoZ; tiu ĉi sistemo postulas tro grandan pripensadon por povi esti enkondukita en la ordinaran interkomunikiĝon kun malproksimaj popolojZ.

enkondukoTEZ

Komenca parto de verko, entenanta klarigojn pri la sekvo.

*forkondukiTEZ

(tr)
Konduki malproksimen de io: la reĝido [...] forkondukis ŝin al la palaco de sia patro [24]; la planko estas tiel aranĝita, ke ĝi forkondukas la pluvon; kaj li forkondukis ĉiujn Jerusalemanojn [25].

aerkondukilo, aerokondukiloTEZ

Kondukilo 2 por aero: por aerumadi la tunelon oni boris plurajn aero-kondukilojn en la supraĵo [26].

akvokondukiloTEZ

Kondukilo 2 por akvo: estos alikonstruita la akvo-kondukilo kaj modernigita la purigejo de forfluaĵoj [27].

akvokondukoTEZ

(arkaismo)
=akvokondukilo [se oni metus sur saman skalon la homajn kaj termitajn konstruojn,] la piramidoj de Egiptujo kaj la akvokondukoj de Romo perdus sian tutan gloron kaj fariĝus nuloj [28].

gaskondukilo, gasokondukiloTEZ

Kondukilo 2 de gaso (kutime tergaso): estos difinita solvo, kiamaniere estos finefektivigita la financado de la konstruo de la unua [branĉo] de jamala gasokondukilo [29].

lumkondukiloTEZ

FIZ Kondukilo 4.b por lumo: [la subvencio] temas interalie pri la fondusoj por lumkondukiloj, malfermo de komunumaj informadikaj centroj kaj interretaj kafejoj [30]; „Lumkondukiloj ‐ principo kaj aplikoj“ (ADoc. Fuß) [31].

naftokondukiloTEZ

Kondukilo 2 por nafto: la ukraina registaro aprobis la interkonsenton kun Pollando pri utiligo de la ukraina naftokondukilo Odessa-Brody kaj ĝia segmento ĝis Płock [32].

ondokondukiloTEZ

FIZ Kondukilo 4.b por elektromagnetaj ondoj: mi korektis la ondokondukilon en la superaltfrekvenca generatoro [33].
Rim.: Ĉi-sence aperas ankaŭ „ondogvidilo“ en PIV1.

superkondukaTEZ

FIZELE (pri materialo) Kondukanta 6 elektron kun preskaŭ nula rezistanco: kiam la temperaturo alproksimiĝas al 0 K pluraj metaloj, alojoj kaj ceramikaĵoj iĝas superkondukaj.

superkondukantoTEZ

FIZELE Superkonduka materialo. SIN:superkonduktanto

superkondukecoTEZ

FIZELE Eco de superkonduka materialo; fizika fenomeno, per kiu materialo iĝas superkonduka: alttemperatura superkondukeco [34]. SIN:superkonduktiveco

varmokondukiloTEZ

FIZ Kondukilo 4.b por varmo.

tradukoj

anglaj

~i 1.: to lead, conduct; ~i 2.: to lead, conduct; ~i 3.: to bring; ~i 4.: to lead; ~i 5.: to run, control, lead, guide, conduct, handle; ~i 6.: to conduct; ~a 1.: managerial, guiding; ~a 2.: conductive; ~ado a: guidance; ~ado b: delivery, conduction; ~ado c: conduction; ~anto 1.: guide, conductor, leader; ~anto 2.: conductor; ~isto: driver, chauffeur, pilot; ~ilo 1.: rein; ~ilo 2.: conduit, tube, pipe, channel, canal; ~ilo 3.: steering wheel, joystick, control lever, steering device; ~ilo 4.: conductor, conductor cable; al~i 1.: to bring; al~i 2.: to bring, lead to; de~i 1.: to lead away, lead astray, divert; de~i 2.: to urge against, dissuade; duon~a: semiconductive; duon~anto: semiconductor; duon~eco: semiconductivity; en~i 1.: to lead in; en~i 2.: to introduce, initiate, present; en~o: introduction, preface, foreward; for~i : to lead away, divert, draw away; aer~ilo, : air duct; akvo~ilo: water hose, pipe, tube, drain; akvo~o: aqueduct; gas~ilo, : gas pipe, pipeline; lum~ilo: photoconductor, light duct, sun pipe; nafto~ilo: oil pipeline; ondo~ilo: waveguide; super~a: superconductive; super~anto: superconductor; super~eco: superconductivity; varmo~ilo: thermal conductor.

belorusaj

akvo~ilo: вадаправод.

bretonaj

akvo~ilo: korzenn, tuellenn.

ĉeĥaj

~i: vést; ~i: vodit, řídit; ~ado: vedení, vodění, řízení (činnost); ~anto: průvodce (něčím), vůdce, řidič; ~isto: průvodce; ~ilo: el. vodič, kormidlo, vedení (plynu, vody), řidítka; al~i: dovést, přivést, zavést; de~i: odvést, svést; duon~anto: polovodič; en~i: přivést, uvozovat, uvést, zavádět, zavést; en~o: introdukce, uvedení, zavedení, úvod; for~i: odvést, vyvést; akvo~ilo: vodovod, vodovodní řad; akvo~o: vedení vody; nafto~ilo: produktovod, ropovod.

francaj

~i 1.: conduire, acheminer, amener, guider, mener; ~i 2.: conduire, mener; ~i 3.: conduire, acculer, entraîner, pousser, réduire; ~i 4.: conduire, aboutir, mener, déboucher; ~i 5.: conduire, administrer, commander, diriger, gérer, gouverner, guider, manager, manœuvrer, mener, piloter, régir; ~i 6.: conduire, être conducteur (de); ~ado: conduction, conduite; ~anto 1.: conducteur, chauffeur, chef, guide, leader, pilote; ~anto 2.: conducteur; ~isto: chauffeur, conducteur, pilote; ~ilo 1.: rêne, guide, bride; ~ilo 2.: conduit, conduite; ~ilo a: conducteur, fil électrique; al~i: amener, conduire, ramener, réduire; de~i: détourner, dévier; duon~a: semi-conducteur, semiconducteur; duon~anto: semi-conducteur, semiconducteur; duon~eco: semiconductivité; en~i: introduire, faire entrer, incorporer, insérer, implanter, lancer; en~o: introduction, insertion, incorportation, implantation, lancement; for~i : déporter, éloigner, emmener, évacuer; aer~ilo, : conduit d'aération, galerie d'aération; akvo~ilo: conduite d'eau, aqueduc; gas~ilo, : conduite de gaz, gazoduc; lum~ilo: guide de lumière; nafto~ilo: conduite de pétrole, oléoduc, pipe-line; ondo~ilo: guide d'ondes; super~a: supraconducteur, superconducteur; super~anto: supraconducteur, superconducteur; super~eco: supraconductivité, supraconduction, supraconductibilité; varmo~ilo: caloduc. peto kaj demando ~as tra l' tuta lando: avec sa langue on va partout; eĉ plej granda malbono al bono ~as: à quelque chose malheur est toujours bon; tro grandaj kalkuloj ~as al nulo: on hasarde de perdre en voulant trop gagner; mensogo malproksimen ne ~as: le menteur ne va pas loin; ~i la dancojn: mener le bal, mener la danse, donner le ton; teni iun per mallonga ~ilo: tenir la bride courte à qn, serrer la bride à qn, contenir qn.

germanaj

~i 1.: leiten, geleiten, führen; ~i 2.: leiten, führen; ~i 3.: leiten; ~i 4.: führen; ~i 5.: steuern, lenken; ~isto: Führer, Steuermann; ~ilo 1.: Zügel; ~ilo 3.: Steuer, Steuerung; ~ilo a: Leiter; al~i 1.: holen, herbeischaffen; al~i: bringen zu, führen zu; de~i 1.: abbringen, fehlleiten; de~i: abraten, abbringen; en~i 1.: hineinführen, hineinbringen; en~i 2.: einführen, aufbringen; for~i : wegführen; akvo~ilo: Wasserleitung; varmo~ilo: Wärmeleiter.

hungaraj

~i: vezet; ~a 1.: vezetési; ~a 2.: vezető; ~ado: vezetés; ~anto: vezető; ~isto: járművezető; ~ilo 1.: kantárszár, gyeplő; ~ilo 2.: vezeték; ~ilo 3.: kormány; ~ilo a: vezeték; al~i: odavezet, idevezet; de~i: elvezet, elterel, levezet; duon~a: félvezető; duon~anto: félvezető; duon~eco: félvezető képesség; en~i 2.: bevezet; en~o: bevezetés, bevezető; for~i : elvezet; aer~ilo, : légcsatorna; akvo~ilo: vízvezeték; akvo~o: (római) vízvezeték, aquaeductus; gas~ilo, : gázvezeték; lum~ilo: fényvezető; nafto~ilo: olajvezeték; ondo~ilo: hullámvezető; super~a: supraleitend; super~a: szupravezető; super~anto: szupravezető; super~eco: szupravezető képesség; varmo~ilo: hővezető. espero kaj pacienco ~as al potenco: türelem rózsát terem; tro da libero ~as al mizero: a nagy szabadságnak nyomor a vége; eĉ plej granda malbono al bono ~as: a legrosszabbtól is vezethet út a jóhoz; mensogo malproksimen ne ~as: hazugsággal nem lehet messze menni; ~i la dancojn: vezető szerepet játszik; varmo~ado: hővezetés; teni iun per mallonga ~ilo: rövid pórázon tart.

nederlandaj

~i 1.: begeleiden, besturen; ~i 2.: leiden; ~i 3.: leiden; ~i 4.: leiden; ~i 5.: leiden; ~isto: bestuurder, conducteur; ~ilo 1.: leidsel; ~ilo 3.: stuur; ~ilo a: leiding; al~i: brengen; de~i: afbrengen; en~i 1.: binnenleiden; en~i 2.: inleiden; for~i : wegleiden; akvo~ilo: waterleiding.

portugalaj

~i: conduzir, levar, guiar; akvo~ilo: cano de água.

rusaj

~i: вести, привести, приводить; ~a 2.: проводящий; ~ado b: проведение; ~ado c: проводимость; ~ado: ведение, вождение; ~anto 1.: проводник, водитель, вождь, ведущий (сущ.); ~anto 2.: проводник; ~isto: кондуктор, водитель, шофёр; ~ilo 1.: вожжи; ~ilo 2.: водопровод, газопровод, нефтепровод и т.п.; ~ilo 3.: руль; ~ilo a: проводник; ~ilo b: проводник; al~i: подвести, привести; de~i 1.: отвести, увести; de~i 2.: отговорить; duon~a: полупроводящий, полупроводниковый; duon~anto: полупроводник; duon~eco: полупроводимость; en~i: ввести; en~o: введение; for~i: увести; aer~ilo, : воздуховод, вентиляционная шахта; akvo~ilo: водопровод, водовод, акведук; akvo~o: акведук; gas~ilo, : газопровод; lum~ilo: световод; nafto~ilo: нефтепровод; ondo~ilo: волновод; super~a: сверхпроводящий, сверхпроводниковый; super~anto: сверхпроводник; super~eco: сверхпроводимость; varmo~ilo: теплопровод, тепловая труба. varmo~ado: теплопроводность.

slovakaj

~i: riadiť, viesť, vodiť; ~ado: riadenie, vedenie, vodenie; ~anto: sprievodca (niečím), vodca, vodič; ~isto: sprievodca; ~ilo: kormidlo, riadidlá, vedenie, vodič; al~i: doviesť, priviesť; de~i: odviesť; duon~anto: polovodič; en~i: uviesť, voviesť; en~o: úvod; for~i: odviesť; akvo~ilo: vodovod; akvo~o: rozvod vody; nafto~ilo: naftové potrubie.

fontoj

1. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 22
2. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 38
3. Harmonia kunlaboro de la oriento kun la okcidento por kuna prospero, El Popola Ĉinio
4. Diamanto ne nur belas, Ĉina Enciklopedio
5. Rakonto pri diametra kontraŭeco, Ĉina Enciklopedio
6. P. Dessapt: Elektromagnetismo kaj propagado de la ondoj, http://dspt.club.fr/hertzE.htm
7. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Nombroj 33:1
8. J. Rybář: Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj, Vikipedio
9. Inĝenieriaĵo de kondukado de akvo el sudo al nordo de Ĉinio, Ĉina Enciklopedio
10. Pejno S.: Ŝtopilo, http://ourworld.compuserve.com/homepages/profcon/e_shtop.htm
11. La Nova Testamento, S. Mateo 15:14
12. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Neĝa reĝino
13. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Jeĥezkel 27:27
14. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, Juĝistoj 11:6
15. E. Grosjean-Maupin: Plena Vortaro de Esperanto, metaloido
16. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 2, Najbaraj familioj
17. B. Prus, trad. Kazimierz Bein: La Faraono, vol. 2, ĉap. 21
18. V. Varankin: Metropoliteno, ĉap. 8
19. Школа ESPERANTO, http://subscribe.ru/archive/job.lang.esplernejo/200009/12060047.html
20. J. Rybář: Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj
21. F. Shehu: La albana nafto kaj ĝiaj perspektivoj, Monato
22. Plena Ilustrita Vortaro, kondukilo 3
23. La Nova Testamento, S. Mateo 4:24
24. L. L. Zamenhof: Fundamento de Esperanto, Ekzercaro, § 23
25. trad. L. L. Zamenhof: La Malnova Testamento, II. Reĝoj 24:14
26. La kanalo-tunelo en Riquevalle, Eventoj n-ro 180
27. Varsovia akvo pli bongusta, Pola Radio
28. Ludoviko Lazaro Zamenhof: Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto, La loĝejoj de la termitoj
29. Ĉiutagaj aktualaĵoj de Radio Polonia, abonu.com
30. Mono por polaj komunumoj, Pola Radio
31. 17a SUS en San Marino / Rimini, GrKG Humankybernetik 2/1996
32. Pola-ukraina interkonsento pri la naftokondukilo Odessa-Płock, Pola Radio
33. V. Ĵuravlova, trad. J. Finkel: Ni iros pretere ‐ kaj plu, http://www.esperanto.mv.ru/TRIZ/pretere.html
34. Moskva Ŝtata Universitato, http://universitato.narod.ru/historio/moskva_universitato.04.htm

~i: Mankas verkindiko en fonto.
~isto: Mankas dua fontindiko.
~isto: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
al~i: Mankas verkindiko en fonto.
de~i: Mankas verkindiko en fonto.
duon~a: Mankas dua fontindiko.
duon~a: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
duon~anto: Mankas dua fontindiko.
duon~anto: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
duon~eco: Mankas dua fontindiko.
duon~eco: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
en~i: Mankas verkindiko en fonto.
en~o: Mankas dua fontindiko.
en~o: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
super~a: Mankas dua fontindiko.
super~a: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
super~anto: Mankas dua fontindiko.
super~anto: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.
varmo~ilo: Mankas dua fontindiko.
varmo~ilo: Mankas fonto, kiu estas nek vortaro nek terminaro.


[^Revo] [konduk.xml] [redakti...] [traduki...] [artikolversio: 1.39 2017/02/15 15:10:20 ]