a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w y

java g...

gambar: arto, bildo, montri
gangguan: bruo
garing: seka
gawé: produkti
gedhe: grandioza
geguritan: poemo
gelombang: ondo
geni: fajro
gerakan: movo
getih: sango
godhongé amba: larĝa
goleki: ĉasi
grafik: diagramo
gula: sukero
gulu: kolo
gumantung: dependi
gunggung: sumo
gunung: monteto, monto