a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w y

java w...

wangun: formo, formularo
wanita: virino
watu: roko, ŝtono
wedhi: sablo
wedi: tima, timo
wektu: tempo
wengi: nokto
wentis: kruro
werna: koloro, strato
werna abu-abu: griza
werni: pilko
wesi: fero
wétan: oriento
wicara: parolo
wilayah: regiono
winih: semo
wis: estinta
wisuh: lavi
wit: arbo
witjaksono: egala
wiwit: ekde
wiwitan: komenci
woh: frukto
wolung: ok
wong: persono, viro
wungu: rozo