a b c d e f g i l m n o p q r s t u v w

okcitana m...

una mena de: ia
al mens: almenaŭ
mentir: mensogi
mièg: mezo
   al mièg de: meze de