a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w y

java o...

obyek: objekto
oksigen: oksigeno
ora: ne
oyod: radiko