α β γ δ ε θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka α...

Άδανα: Adano
Αἴσωπος: Ezopo
αἰτιατική: akuzativo
αἰτιατική πτῶσις: akuzativo
Αρχιμήδης: Arĥimedo