ĥemiaj elementoj

  hidrogeno (H)

  heliumo (He)

  litio (Li)

  berilio (Be)

  boro (B)

  karbono (C)

  azoto 1 (N)

  oksigeno (O)

  fluoro (F)

  neono (Ne)

  natrio (Na)

  magnezio (Mg)

  aluminio (Al)

  silicio (Si)

  fosforo (P)

  sulfuro (S)

  kloro (Cl)

  argono (Ar)

  kalio (K)

  kalcio (Ca)

  skandio (Sc)

  titano (Ti)

  vanado (V)

  kromo (Cr)

  mangano (Mn)

  fero (Fe)

  kobalto (Co)

  nikelo (Ni)

  kupro 1 (Cu)

  zinko (Zn)

  galiumo (Ga)

  germaniumo (Ge)

  arseno (As)

  seleno (Se)

  bromo (Br)

  kriptono (Kr)

  rubidio (Rb)

  stroncio (Sr)

  itrio (Y)

  zirkonio 1

  niobo (Nb)

  molibdeno (Mo)

  teknecio (Tc)

  rutenio (Ru)

  rodio (Rh)

  paladio (Pd)

  arĝento (Ag)

  kadmio (Cd)

  indio (In)

  stano (Sn)

  antimono (Sb)

  teluro (Te)

  jodo (I)

  ksenono (Xe)

  cezio (Cs)

  bario (Ba)

  lantano (La)

  cerio (Ce)

  prazeodimo (Pr)

  neodimo (Nd)

  prometio (Pm)

  samario (Sm)

  eŭropio (Eu)

  gadolinio (Gd)

  terbio (Tb)

  disprozio (Dy)

  holmio (Ho)

  erbio (Er)

  tulio (Tm)

  iterbio (Yb)

  lutecio (Lu)

  hafnio (Hf)

  tantalo (Ta)

  volframo (W)

  renio (Re)

  osmio (Os)

  iridio (Ir)

  plateno (Pt)

  oro 1 (Au)

  hidrargo (Hg)

  talio (Tl)

  plumbo (Pb)

  bismuto (Bi)

  polonio (Po)

  astato (At)

  radono (Rn)

  franciumo (Fr)

  radiumo (Ra)

  aktiniumo (Ac)

  torio (Th)

  protaktinio (Pa)

  uranio (U)

  neptunio (Np)

  plutonio (Pu)

  americio (Am)

  kuriumo (Cm)

  berkelio (Bk)

  kaliforniumo (Cf)

  ejnŝtejnio (Es)

  fermio (Fm)

  mendelevio (Md)

  nobelio (No)

  laŭrencio (Lr)

  ruterfordio (Rf)

  dubnio (Db)

  seborgio (Sg)

  borio (Bh)

  hasio (Hs)

  mejtnerio (Mt)

  darmŝtatio (Ds)

  rentgenio (Rg)

  kopernicio (Cn)

  nihonio (Nh)

  flerovio (Fl)

  moskovio (Mc)

  livermorio (Lv)

  teneso (Ts)

  oganesono (Og)