a b c d f g h i j k l m n o r s t u w y z ?

haŭsa o...

oxygen: oksigeno