Esperanto Lingvoj Fakoj ktp.

mallongigoj

*
fundamenta
1
1a oficiala aldono
2
2a oficiala aldono
3
3a oficiala aldono
4
4a oficiala aldono
5
5a oficiala aldono
6
6a oficiala aldono
7
7a oficiala aldono
8
8a oficiala aldono
9
9a oficiala aldono
abs.
absolute, senkomplemente
adj.
adjektivo
adv.
adverbo
a.K.
antaŭ Kristo
akuz.
akuzativo
anst.
anstataŭ
ark.
arkaismo
B
Bein
C
Christaller
ĉap.
ĉapitro
D
Millidge
ekz.
ekzemple
E-o
Esperanto
F
Fulcher k Long
f
figure, metafore
fam.
familio
G
Grabowski
G.
genro
i.a.
interalia
inf.
infinitivo
interj.
interjekcio
jc
jarcento
K
Krestomatio
k. a.
kaj aliaj
kc
kaj ceteraj
ks
kaj similaj
ktp
kaj tiel plu
konj.
konjunkcio
Kp
Komparu
LI
Lingvo Internacia
LK
Lingva Komitato
N
Bennemann
ntr
netransitiva
p.
paĝo(j)
pp
parolante pri
part.
participo
pref.
prefikso
prep.
prepozicio
pron.
pronomo
prop.
propozicio
R
Rollet de l'Isle
resp.
respektive
Rim.
Rimarko
simb.
simbolo
sk
subkomprenu
subst.
substantivo
suf.
sufikso
t.e.
tio estas
tr
transitiva
trad.
tradukis
veg.
vegetaĵo
Vd
Vidu
vol.
volumo
x
transitiva kaj netransitiva
Y
diversaj aliaj vortaristoj
Z
Zamenhof