bibliografio

Albault [JuanReg]
Albault; Ariste; Auld; k.a.:
Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo,
Universitato de La Laguna, Kanariaj Insuloj, 1987
Andersen, H. C. [Fab1]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 1,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Andersen, H. C. [Fab2]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 2,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Andersen, H. C. [Fab3]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 3,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1932
Andersen, H. C. [Fab4]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 4,
Heroldo de Esperanto, 1963
André, Cherpillod [Kalendaro]
Cherpillod André:
La kalendaro tra la tempo, tra la spaco,
La Blanchetière, Courgenard (Francio), 2002, ISBN: 2-906134-56-2
Applebaum, J. D. (trad.) [Munchhausen]
R. E. Raspe,
trad. J. D. Applebaum:
[La Vojaĝoj kaj] Mirigaj Aventuroj de Barono Münchhausen (Biblioteko Tutmonda, numeroj 13-14) ,
Rudolf Mosse Esperanto-Fako, Berlino, 1927
Ariste [JuanReg]
Albault; Ariste; Auld; k.a.:
Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo,
Universitato de La Laguna, Kanariaj Insuloj, 1987
Auld [JuanReg]
Albault; Ariste; Auld; k.a.:
Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo,
Universitato de La Laguna, Kanariaj Insuloj, 1987
Auld, William [WAPS]
William Auld:
Pajleroj kaj stoploj,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1997, ISBN: 92-9017-052-2
Baum, L. Frank [DOz]
L. Frank Baum,
trad. D. Broadribb:
Doroteo kaj la Sorĉisto en Oz,
Bookleaf Publishing, Aŭstralio, 1996
Becker-Meisberger, Maria [IntKui]
Maria Becker-Meisberger:
Internacie kuiri,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 2000, ISBN: 90-71205-70-3
Bein, Kazimierz (trad.) [BonaS-ino]
E. Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
La bona sinjorino
Bein, Kazimierz (trad.) [ElektFab]
Jakob Grimm; Wilhelm Grimm,
trad. Kazimierz Bein:
Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm,
Möller kaj Borel, Berlino, 1906, 1a eldono
Artur E. Iltis, Sarbruko, 1981, represo de la 1a eldono
Inko, Tyresö, Svedio, 2002
Bein, Kazimierz (trad.) [Far1]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 1,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1927
Bein, Kazimierz (trad.) [Far2]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 2,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Bein, Kazimierz (trad.) [Far3]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 3,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Bein, Kazimierz (trad.) [FdO]
Władyław Reymont,
trad. Kazimierz Bein:
En fumejo de l'opio,
Bliński kaj W. Mašlankiewicz, Varsovio, 1908
Bein, Kazimierz (trad.) [IK]
Eliza Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
La Interrompita Kanto,
Esperanta Centra Librejo, Parizo, 1928
Bein, Kazimierz (trad.) [Lasta]
Władysław Reymont,
trad. Kazimierz Bein:
La Lasta,
Eldono de Pola Esperanto Asocio, Varsovio, 1965
Bein, Kazimierz (trad.) [PatrojFiloj]
I. S. Turgenjev,
trad. Kazimierz Bein:
Patroj kaj filoj,
Libroservo Federacio de laboristaj esperantistoj, Amsterdamo, [proks. 1938]
Bein, Kazimierz [VdE]
Kazimierz Bein:
Vortaro de Esperanto,
Hachette, Parizo, 1912
Benczik, Vilmos [Studoj]
Vilmos Benczik:
Studoj pri la Esperanta Literaturo,
La Kritikanto, Takasago-si, 1980
Bennemann, Paul [EHW]
Paul Bennemann:
Esperanto Hand-Wörterbuch,
Ferdinand Hirt, 1923-1926
Benson, Peter J. [CEE]
Peter J. Benson:
Comprehensive English-Esperanto Dictionary,
ELNA, El Cerrito, 1995, 1a eldono ISBN: 0-939785-03-X
Bermano, Hermano [Lkn]
Ricardo Ŝulco; Hermano Bermano:
Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj,
ECP, Paderborno, 1989, 1a eldono ISBN: 3-922570-60-7
Bernard [PGl]
Kalocsay; Waringhien; Bernard:
Parnasa Gvidlibro,
Pisa, 1984
Boirac, Emile [PVEF]
Emile Boirac:
Plena Vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca,
Presejo Darantiere, Dijon, 1909
Bokarev, E. [BoER]
E. Bokarev:
Esperanta-rusa vortaro,
Moskvo, 1974
Bokarev, E. [BoRE]
E. Bokarev:
Rusa-esperanta vortaro,
Moskvo, 1966
Bormann, Werner [BoE]
Werner Bormann:
Entrepreno. Entreprenistaj Strategioj: Priskribo de la entrepreno,
Aŭtoro, Hamburg, 1991
Bormann, Werner [BoM]
Werner Bormann:
Mondkomerco kaj Lingvo,
Aŭtoro, Hamburg, 1993
Bormann, Werner [BoT]
Werner Bormann:
La Merkato de Trafikservoj,
Aŭtoro, Hamburg, 1992
Boulton, Marjorie [Plumamikoj]
Marjorie Boulton:
Ne nur leteroj de plum-amikoj,
Eldona Societo Esperanto, Malmö, 1984, 1a eldono
Braun [EFM]
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert:
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english ,
IKEF, Welzheim, 1992
Bricard, Raoul [MatTerm]
Raoul Bricard:
Matematika Terminaro kaj Krestomatio,
Hachette, Parizo, 1905
Broadribb, D. (trad.) [DOz]
L. Frank Baum,
trad. D. Broadribb:
Doroteo kaj la Sorĉisto en Oz,
Bookleaf Publishing, Aŭstralio, 1996
Bronŝtejn, Mikaelo [Jamburg]
Mikaelo Bronŝtejn:
Oni ne pafas en Jamburg,
Impeto, Moskvo, 1993, ISBN: 5-7161-0004-X
Bulgakov, Mihail [MkM]
Mihail Bulgakov,
trad. Sergio Pokrovskij:
La majstro kaj Margarita,
Sezonoj, Jekaterinburg, 1991
Bulthuis, Hendrik J. [IdO]
Hendrik J. Bulthuis:
Idoj de Orfeo,
Den Haag, 1923
Butler, Montague J. [BEE]
Montague J. Butler:
Esperanto-English Dictionary,
BEA, London, 1967
Butler, M. C. [MuzTerm]
M. C. Butler; F. Merrick; D. G. Hill ind.:
Muzika terminaro (represo de la eldono fare de Internacia Esperanto-Ligo, 1944) ,
Muzika Esperanto-Ligo, Sofio, 1992
Cherpillod, A. [NePiv]
A. Cherpillod:
Nepivaj vortoj (listo de 6800 vortoj ne troviĝantaj en la PIV el kiuj kelkaj povas esti utilaj) ,
la aŭtoro, Courgenard Francio, 1988, ISBN: 2-906134-05-8
Chrdle, Petro [ChP]
Petro Chrdle:
Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj,
Kava-Pech, Praha, 1995, 2a plilarĝigita eldono
Danovskij, N. (trad.) [Mary]
M. Lermontov,
trad. N. Danovskij:
Princidino Mary,
Ruslanda Esperantisto, Jekaterinburg, 1996
Danvy, Jean-Pierre [GDFE]
Jacques Le Puil; Jean-Pierre Danvy; k.a.:
Grand dictionnaire français espéranto,
France-Espéranto, Parizo, 1992, ISBN: 2-9507376-0-9
Darvin, Ĉarlz [OriginoDeSpecioj]
Ĉarlz Darvin,
trad. Klivo Lendon:
La Origino de Specioj
de Cervantes Saavedra, Miguel [DonKihxoto]
Miguel de Cervantes Saavedra,
trad. Fernando de Diego:
La inĝenia hidalgo Don Quijote de la Mancha,
HEF - eldono "Fundación de Esperanto", Zaragoza, 1977, ISBN: 84-400-3582-9
de Diego, Fernando (trad.) [DonKihxoto]
Miguel de Cervantes Saavedra,
trad. Fernando de Diego:
La inĝenia hidalgo Don Quijote de la Mancha,
HEF - eldono "Fundación de Esperanto", Zaragoza, 1977, ISBN: 84-400-3582-9
Deneva, Daniela [Deneva]
Daniela Deneva:
Esperanta-Bulgara-Rusa Matematika Terminaro,
Bulgara Esperanto-Asocio, Sofio, 1985
Dickens, Charles [BdV]
Charles Dickens,
trad. L. L. Zamenhof:
La Batalo de l' Vivo,
1891
Doi, ĉieko (trad.) [HomojManĝantaj]
Hemmi Yô,
trad. Doi ĉieko:
Homoj manĝantaj,
Mevo-Libroj, Jokohamo, 2002
Dorval, Deck [UrdHadda]
Deck Dorval:
Urd Hadda murdita! (Serio Stafeto, n-ro 13) ,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 1990, ISBN: 90-71205-37-1
Edmond, Privat [Aventuroj]
Privat Edmond:
Aventuroj de pioniro,
J. Régulo, La Laguna, 1963
Eichholz, Rüdiger [EBV]
Rüdiger Eichholz:
Esperanta Bildvortaro,
Esperanto press, Bailieboro, Ontario, Kanado, 1989, 2a eldono ISBN: 0-919186-32-7
Engholm, Stellan [InfanTorent2]
Stellan Engholm:
Infanoj en Torento, dua libro en la Torento-trilogio,
Eldona Societo Esperanto, Stockholm, 1939, 1a eldono
Dansk Esperanto-Forlag, 1972, 2a eldono
Inko, Tyresö, 2001, 3a eldono
Eroŝenko, Vasilij [Ĉukĉoj]
Vasilij Eroŝenko:
El vivo de ĉukĉoj,
Universala Asocio de Blindul-Organizoj, 1933, Esperanta Ligilo, 4
Fössmeier, Reinhard (trad.) [Ŝtalrato]
Harry Harrison,
trad. Reinhard Fössmeier k.a.:
Naskiĝo de la rustimuna ŝtalrato,
Sezonoj, Jekaterinburg, 1996
Galadí-Enríquez, David [Kosmo]
David Galadí-Enríquez; Amri Wandel:
La kosmo kaj ni ― Galaksioj, planedoj kaj vivo en la universo,
Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 2001
Gaston, Waringhien [PAG]
Kálmán Kalocsay; Waringhien Gaston:
Plena Analiza Gramatiko de Esperanto,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1985, 5a korektita eldono ISBN: 9290170328
Gilles, André (trad.) [Revadoj]
Jean-Jacques Rousseau,
trad. André Gilles:
La revadoj de soleca promenanto (Franca Esperantisto, kaj. 414 (09/1990) kaj 420 (04/1991)) ,
Unuiĝo Franca por Esperanto, ĉe Flandra Esperanto-Ligo
Givoje, Marinko [IntArkeol]
Marinko Givoje:
Interesa arkeologio,
SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda, Parizo, 1973
Goethe, J. W. [Ifigenio]
J. W. Goethe,
trad. L. L. Zamenhof:
Ifigenio en Taŭrido,
Hachette et Cie, Parizo, 1908
Gogol, N. V. [Revizoro]
N. V. Gogol,
trad. L. L. Zamenhof:
La Revizoro
Grabowski, Antoni (trad.) [NeĝaBlovado]
Aleksandr Puŝkin,
trad. Antoni Grabowski:
La neĝa blovado,
Kelter, Varsovio, 1888, 1a eldono
Jekaterinburg, Sezonoj, 1993
Grabowski, Antoni (trad.) [SrT]
Adam Mickiewicz,
trad. Antoni Grabowski:
Sinjoro Tadeo,
Varsovio, 1918
Grimm, Jakob [ElektFab]
Jakob Grimm; Wilhelm Grimm,
trad. Kazimierz Bein:
Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm,
Möller kaj Borel, Berlino, 1906, 1a eldono
Artur E. Iltis, Sarbruko, 1981, represo de la 1a eldono
Inko, Tyresö, Svedio, 2002
Grimm, Wilhelm [ElektFab]
Jakob Grimm; Wilhelm Grimm,
trad. Kazimierz Bein:
Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm,
Möller kaj Borel, Berlino, 1906, 1a eldono
Artur E. Iltis, Sarbruko, 1981, represo de la 1a eldono
Inko, Tyresö, Svedio, 2002
Grosjean-Maupin, E. [PV]
E. Grosjean-Maupin:
Plena Vortaro de Esperanto,
SAT, Parizo, 1934
Günkel, Claus [Gv]
Claus Günkel (Nikolao):
La Gunkela vortaro de vortoj mankantaj en PIV 2002,
Propra eldono, Eschweiler, 2002
Haferkorn, Rudolf [TW]
Rudolf Haferkorn:
Technisches Wörterbuch Deutsch-Esperanto,
Esperanto Press, Cardiff, 1967
Harrison, Harry [Ŝtalrato]
Harry Harrison,
trad. Reinhard Fössmeier k.a.:
Naskiĝo de la rustimuna ŝtalrato,
Sezonoj, Jekaterinburg, 1996
Hemmi, Yô [HomojManĝantaj]
Hemmi Yô,
trad. Doi ĉieko:
Homoj manĝantaj,
Mevo-Libroj, Jokohamo, 2002
Hilgers, R. [EKV]
R. Hilgers; Yashovardhan; k.a.:
EK-Vortaro de matematikaj terminoj (vol. 4 en Eŭropa Serio: Sennaciigita Scienco) ,
Eŭropa Klubo, FEoLL-Institut für Kybernetische Pädagogik, Paderborn, 1980, ISBN: 3-88064-080-7
Hill, D. G. [MuzTerm]
M. C. Butler; F. Merrick; D. G. Hill ind.:
Muzika terminaro (represo de la eldono fare de Internacia Esperanto-Ligo, 1944) ,
Muzika Esperanto-Ligo, Sofio, 1992
Horbaĉuk, V. [JV]
Horbaĉuk, V.; Poddubnij, F.; Tuĥvatullina, L.; Ŝilo, G.:
Jura Vortaro esperante-ruse-ukraine-angla,
Akademia Centro de Administro, Entreprenado, Juro, Slavjansk, 1994
Jirousková, Ludmila [PoŝAtlas]
Ludmila Jirousková (red.); Bohumil Stehlík (red.):
Poŝatlaso de la mondo,
Kartografie, Prago, 1971
Johansson, Sten (trad.) [Kiso]
Hjalmar Söderberg,
trad. Sten Johansson:
La Kiso kaj dek tri aliaj noveloj,
Al-fab-et-o, Skövde, 1995
Jürgensen, Hermann [JDE]
Hermann Jürgensen, M. Pagnier, red. L.L. Zamenhof:
Wörterbuch Deutsch-Esperanto,
Esperanto-Verlag Möller&Borel, Berlin, 1906, 2a eldono
Jürgensen, Hermann [JED]
Hermann Jürgensen, red. L.L. Zamenhof:
Wörterbuch Esperanto-Deutsch,
Esperanto-Verlag Möller&Borel, Berlin, 1905, 2a eldono
Kaiser, Hans Georg (trad.) [MortulŜip]
B. Traven,
trad. Hans Georg Kaiser:
Mortula Ŝipo, Rakonto de usona maristo,
Inko, Tyresö, 2001
Kalocsay [LSF]
Kalocsay:
Lingvo, Stilo, Formo,
Budapest, 1931
Kalocsay [PGl]
Kalocsay; Waringhien; Bernard:
Parnasa Gvidlibro,
Pisa, 1984
Kalocsay, Kálmán [PAG]
Kálmán Kalocsay; Waringhien Gaston:
Plena Analiza Gramatiko de Esperanto,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1985, 5a korektita eldono ISBN: 9290170328
Katsumori, H. [FzT]
Katsumori H.; Makino S.; Makino J. (komp.):
Esperanta terminaro de fiziko, Esperanto ― japana ― angla. Reviziita ,
Universitato Chubu, Chubu, Japanio, 1992, ISBN: 0-939785-03-X
Kirkwood, Grace (trad.) [Malben]
Mary Webb,
trad. Grace Kirkwood:
Malbeno Kara,
Books Reborn, 2000
Kolker, Boris [Vojaĝo]
Boris Kolker:
Vojaĝo en Esperanto-lando,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 2002, ISBN: 92-9017-078-6
Kondratjev, Boris [GVER]
Boris Kondratjev:
Granda Vortaro Esperanto-Rusa kaj Rusa-Esperanta
Krause, Erich Dieter [KrED]
Erich Dieter Krause:
Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch,
Langenscheidt, Hamburg, 1999
Krause, Erich Dieter [KrDE]
Erich Dieter Krause:
Wörterbuch Deutsch-Esperanto,
Langenscheidt, Leipzig k.a., 1993
Kreuz, Robert [KVS]
Robert Kreuz:
Komerca Vortaro Seslingva. Germana ― Angla ― Franca ― Itala ― Hispana ― Esperanta ,
Foira Oficejo, Frankfurt a.M., 1927
Langlet, Valdemar [VojaĝImp]
Valdemar Langlet:
Vojaĝimpresoj,
Lingvo Internacia, 1895, 1a eldono
Inko, Tyresö, 2003, 2a eldono
Lanti, E. [ĉuSn]
E. Lanti:
Ĉu ili estas sennaciistoj?
Lanti, Eugen (trad.) [Kandid]
Volter,
trad. Eugen Lanti:
Kandid aŭ la optimismo,
Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona fako kooperativa, Leipzig, 1929
Lanti, E. [Lanti]
E. Lanti:
Vortoj de k-do Lanti,
Sennacieca Asocio Tutmonda, 1931
Lanti, E. [LSV]
E. Lanti:
„Liberiga Stelo“ al la Verdruĝuloj
Lapenna, Birthe [MemLapenna]
Birthe Lapenna:
Memore al Ivo Lapenna (La kreinto de la moderna Esperanto-Movado) ,
Fondaĵo Ivo Lapenna, Interreto, 1998
Le Puil, Jacques [GDFE]
Jacques Le Puil; Jean-Pierre Danvy; k.a.:
Grand dictionnaire français espéranto,
France-Espéranto, Parizo, 1992, ISBN: 2-9507376-0-9
Lendon, Klivo (trad.) [OriginoDeSpecioj]
Ĉarlz Darvin,
trad. Klivo Lendon:
La Origino de Specioj
Lermontov, M. [Mary]
M. Lermontov,
trad. N. Danovskij:
Princidino Mary,
Ruslanda Esperantisto, Jekaterinburg, 1996
Li, Yaotang [LaFamilio]
Bakin (Li Yaotang),
trad. Wei Yida:
La Familio,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1999
Lindstedt, Jouko [HejmVort]
Jouko Lindstedt; k.a.:
Hejma Vortaro,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1999
Lins, Ulrich [DanĝLng]
Ulrich Lins:
La danĝera lingvo, studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto,
L'omnibuso, Kioto, 1973, 1a eldono
Bleicher, Gerlingen, 1988, 2a eldono
eldonejo Progreso, , 1990, represo de la 2a eldono [?] ISBN: 5-01-003136-1
Löwenstein, Anna [MJA]
Anna Löwenstein:
La memoraĵoj de Julia Agripina,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 2021
Löwenstein, Anna [StU]
Anna Löwenstein:
La ŝtona urbo,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 2000
Luyken, H. A. [Iŝtar]
H. A. Luyken:
Pro Iŝtar,
Ferdinand Hirt & Sohn, Lepsiko, 1924
Luyken, H. A. [MrA]
H. A. Luyken:
Mirinda Amo,
British Esperanto Association, London, 1913
Makino, S. [FzT]
Katsumori H.; Makino S.; Makino J. (komp.):
Esperanta terminaro de fiziko, Esperanto ― japana ― angla. Reviziita ,
Universitato Chubu, Chubu, Japanio, 1992, ISBN: 0-939785-03-X
Makino, J. [FzT]
Katsumori H.; Makino S.; Makino J. (komp.):
Esperanta terminaro de fiziko, Esperanto ― japana ― angla. Reviziita ,
Universitato Chubu, Chubu, Japanio, 1992, ISBN: 0-939785-03-X
Maul, Stefan [ManPol]
Stefan Maul; k. a.:
Deklingva manlibro pri politiko,
Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1994
Meizhi, Zhang [EncCxi]
Li Qiang; Zhang Meizhi,
trad. Fan Yizhu, Xu Senrong:
Enciklopedieto de Ĉinio,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1994, ISBN: 7-5052-0086-0/Z.4
Merrick, F. [MuzTerm]
M. C. Butler; F. Merrick; D. G. Hill ind.:
Muzika terminaro (represo de la eldono fare de Internacia Esperanto-Ligo, 1944) ,
Muzika Esperanto-Ligo, Sofio, 1992
Mészáros, Béla [Bird]
Mészáros Béla:
Oklingva nomaro de eŭropaj birdoj,
Debrecen, 1980
Mickiewicz, Adam [SrT]
Adam Mickiewicz,
trad. Antoni Grabowski:
Sinjoro Tadeo,
Varsovio, 1918
Minnaja, Carlo [ItEsp]
Carlo Minnaja:
Vocabolario Italiano-Esperanto,
CoEdEs, 1996
Munniksma, F. [IKEV]
F. Munniksma (eld.):
Internacia komerca-ekonomika vortaro en 11 lingvoj,
Ĉina Esperanto-eldonejo, Pekino, 1990, ISBN: 7-5052-0025-9
Nakamura, T. [EncJap]
T. Nakamura:
Enciklopedieto japana,
eldono de kosmo, Osaka, 1964
Orzeszko, E. [BonaS-ino]
E. Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
La bona sinjorino
Orzeszko, Eliza [IK]
Eliza Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
La Interrompita Kanto,
Esperanta Centra Librejo, Parizo, 1928
Orzeszkowa, Eliza [Marta]
Eliza Orzeszkowa,
trad. L. L. Zamenhof:
Marta,
Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1924, 2a eldono
Jürgensen, Hermann [JDE]
Hermann Jürgensen, M. Pagnier, red. L.L. Zamenhof:
Wörterbuch Deutsch-Esperanto,
Esperanto-Verlag Möller&Borel, Berlin, 1906, 2a eldono
Pilger, Wouter F. [BazRad]
Wouter F. Pilger:
Bazaj Radikoj Esperanto-Esperanto
Piron, Claude [BonaLingvo]
Claude Piron:
La bona lingvo,
Pro Esperanto/HEA, Vieno/Budapeŝto, 1989
Piron, Claude [Gerda]
Claude Piron:
Gerda malaperis,
Fonto
Piron, Claude [Lasu]
Claude Piron:
Lasu min paroli plu!,
Fonto
Poddubnij, F. [JV]
Horbaĉuk, V.; Poddubnij, F.; Tuĥvatullina, L.; Ŝilo, G.:
Jura Vortaro esperante-ruse-ukraine-angla,
Akademia Centro de Administro, Entreprenado, Juro, Slavjansk, 1994
Pokrovskij, Sergio [KompLeks]
Sergio Pokrovskij:
Komputada Leksikono
Pokrovskij, Sergio (trad.) [MkM]
Mihail Bulgakov,
trad. Sergio Pokrovskij:
La majstro kaj Margarita,
Sezonoj, Jekaterinburg, 1991
Polerani [EFM]
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert:
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english ,
IKEF, Welzheim, 1992
Privat, Edmond [VivZam]
Edmond Privat:
Vivo de Zamenhof,
The Esperanto publishing co. ltd, Heronsgate, 1937, 2a eldono
Prus, B. [Far1]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 1,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1927
Prus, B. [Far2]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 2,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Prus, B. [Far3]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
La Faraono, vol. 3,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Puŝkin, Aleksandr [NeĝaBlovado]
Aleksandr Puŝkin,
trad. Antoni Grabowski:
La neĝa blovado,
Kelter, Varsovio, 1888, 1a eldono
Jekaterinburg, Sezonoj, 1993
Qiang, Li [EncCxi]
Li Qiang; Zhang Meizhi,
trad. Fan Yizhu, Xu Senrong:
Enciklopedieto de Ĉinio,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1994, ISBN: 7-5052-0086-0/Z.4
Raspe, R. E. [Munchhausen]
R. E. Raspe,
trad. J. D. Applebaum:
[La Vojaĝoj kaj] Mirigaj Aventuroj de Barono Münchhausen (Biblioteko Tutmonda, numeroj 13-14) ,
Rudolf Mosse Esperanto-Fako, Berlino, 1927
Rau, Cornelia [Kukobak]
Cornelia Rau; k.a.:
Kukobakado,
Wolfram Diestel, Lepsiko, 1993
Reiersøl, Olav [MatStokTerm]
Olav Reiersøl:
Matematika kaj Stokastika Terminaro Esperanta,
Oslo, 1994, dua eldono ISBN: 82-553-0894-6
Reymont, Władyław [FdO]
Władyław Reymont,
trad. Kazimierz Bein:
En fumejo de l'opio,
Bliński kaj W. Mašlankiewicz, Varsovio, 1908
Reymont, Władysław [Lasta]
Władysław Reymont,
trad. Kazimierz Bein:
La Lasta,
Eldono de Pola Esperanto Asocio, Varsovio, 1965
Riley, Denis [Vetero]
Denis Riley; Lewis Spolton:
Vetero kaj klimato de la mondo,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1987
Rogister, C. [PrV]
L. L. Zamenhof; C. Rogister ed.:
Proverbaro esperanta,
Stafeto, La Laguna, 1974, ISBN: 400-7609-6
Rollet de l'Isle, Maurice [ScTerm]
Maurice Rollet de l'Isle:
Scienca Fundamenta Esperanta Terminaro,
Centra Presejo Esperantista, Parizo, 1931
Rotsaert [EFM]
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert:
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english ,
IKEF, Welzheim, 1992
Rousseau, Jean-Jacques [Revadoj]
Jean-Jacques Rousseau,
trad. André Gilles:
La revadoj de soleca promenanto (Franca Esperantisto, kaj. 414 (09/1990) kaj 420 (04/1991)) ,
Unuiĝo Franca por Esperanto, ĉe Flandra Esperanto-Ligo
Ruysschaert [EFM]
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert:
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english ,
IKEF, Welzheim, 1992
Schiller, Frederiko [Rabistoj]
Frederiko Schiller,
trad. L. L. Zamenhof:
La rabistoj (Dramo en kvin aktoj) ,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1928, 2a eldono
Schwartz, Raymond [KielAkvo]
Raymond Schwartz:
Kiel akvo de l' rivero,
Régulo, La Laguna, 1963
Dansk Esperanto-Forlag, , 1977
Iltis, , 1987
Edistudio, Pizo, 1991
Schwartz, Raymond [LSB]
Raymond Schwartz:
La Stranga Butiko,
Esperantista Presejo, Paris, 1931
Seppik, Henrik [LtE]
Henrik Seppik:
La tuta Esperanto,
Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1987, 4a eldono ISBN: 963-571-196-4
Shakespeare, William [Hamlet]
William Shakespeare,
trad. L. L. Zamenhof:
Hamleto, Reĝido de Danujo,
eldonejo W. Tümmel, Nurenbergo, 1894
Söderberg, Hjalmar [Kiso]
Hjalmar Söderberg,
trad. Sten Johansson:
La Kiso kaj dek tri aliaj noveloj,
Al-fab-et-o, Skövde, 1995
Spolton, Lewis [Vetero]
Denis Riley; Lewis Spolton:
Vetero kaj klimato de la mondo,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1987
Stehlík, Bohumil [PoŝAtlas]
Ludmila Jirousková (red.); Bohumil Stehlík (red.):
Poŝatlaso de la mondo,
Kartografie, Prago, 1971
Szathmári, Sándor [SatirRak]
Sándor Szathmári:
Satiraj rakontoj,
1957-1972
Traven, B. [MortulŜip]
B. Traven,
trad. Hans Georg Kaiser:
Mortula Ŝipo, Rakonto de usona maristo,
Inko, Tyresö, 2001
Turgenjev, I. S. [PatrojFiloj]
I. S. Turgenjev,
trad. Kazimierz Bein:
Patroj kaj filoj,
Libroservo Federacio de laboristaj esperantistoj, Amsterdamo, [proks. 1938]
Tuĥvatullina, L. [JV]
Horbaĉuk, V.; Poddubnij, F.; Tuĥvatullina, L.; Ŝilo, G.:
Jura Vortaro esperante-ruse-ukraine-angla,
Akademia Centro de Administro, Entreprenado, Juro, Slavjansk, 1994
Varankin, V. [Metrop]
V. Varankin:
Metropoliteno
Vatré, H. [NeoGlo]
H. Vatré:
Neologisma glosaro, postrikolto al PIV (tria eldono kun laŭtema klasifiko kaj rimaro en suplemento) ,
Artur E. Iltis, Saarbrücken, 1989, ISBN: 3-927613-07-X
Vinař, Valdemar [SkandalJozef]
Valdemar Vinař:
La skandalo pro Jozefo,
ĈEA, Prago, 1981, 1a eldono
Kava-Pech, Dobrichovice, 2002, 2a eldono
Inko, Tyresö, 2002
Volter [Kandid]
Volter,
trad. Eugen Lanti:
Kandid aŭ la optimismo,
Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona fako kooperativa, Leipzig, 1929
Vondroušek, J. (trad.) [Salamandroj]
Karel Čapek,
trad. J. Vondroušek:
Milito kontraŭ salamandroj
Wandel, Amri [Kosmo]
David Galadí-Enríquez; Amri Wandel:
La kosmo kaj ni ― Galaksioj, planedoj kaj vivo en la universo,
Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 2001
Waringhien, Gaston [GDEF]
Gaston Waringhien:
Grand dictionnaire espéranto-français,
Librairie Centrale Espérantiste, Parizo, 1957
Waringhien, Gaston [GDEFS]
Gaston Waringhien:
Grand dictionnaire espéranto-français avec Supplément,
SAT-Amikaro, Parizo, 1976
Waringhien [PGl]
Kalocsay; Waringhien; Bernard:
Parnasa Gvidlibro,
Pisa, 1984
Waringhien, Gaston [SPV]
Gaston Waringhien:
Plena Vortaro de Esperanto, Suplemento,
SAT, Parizo, 1953
Webb, Mary [Malben]
Mary Webb,
trad. Grace Kirkwood:
Malbeno Kara,
Books Reborn, 2000
Wei, Yida (trad.) [LaFamilio]
Bakin (Li Yaotang),
trad. Wei Yida:
La Familio,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1999
Wells, John Christopher [LAE]
John Christopher Wells:
Lingvistikaj aspektoj de Esperanto,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1978
Wells, J.C. [WED]
J.C. Wells:
Esperanto Dictionary Esperanto-English, English-Esperanto,
Teach Yourself Books, London, 1969
Wennergren, Bertilo [LanLin]
Bertilo Wennergren:
Landoj kaj lingvoj de la mondo
Wennergren, Bertilo [PMEG]
Bertilo Wennergren:
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko
Wennergren, B. [RokPop]
B. Wennergren:
Roko kaj Popo, Popularmuzika Terminaro en Esperanto
Werner, Jan [MatVort]
Jan Werner:
Matematika Vortaro, Esperanta-Ĉeĥa-Germana,
Brno, 1990
Werner, Jan [TermKurs]
Jan Werner:
Terminologia Kurso,
Sdružený klub ROH, Roudnice nad Labem, 1986
Wiersch [EFM]
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert:
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english ,
IKEF, Welzheim, 1992
Wüster, Eugen [MEV]
Eugen Wüster:
Maŝinfaka Esperanto-vortaro,
Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig, 1923
Wüster, Eugen [ZR]
Eugen Wüster:
Zamenhof-radikaro,
Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig, 1927
Xueqin, Cao [RugxDom]
Cao Xueqin,
trad. Xie Yuming:
Ruĝdoma sonĝo,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1995, ISBN: 7-5052-0235-9
Yamasaki [EFM]
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert:
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english ,
IKEF, Welzheim, 1992
Yashovardhan [EKV]
R. Hilgers; Yashovardhan; k.a.:
EK-Vortaro de matematikaj terminoj (vol. 4 en Eŭropa Serio: Sennaciigita Scienco) ,
Eŭropa Klubo, FEoLL-Institut für Kybernetische Pädagogik, Paderborn, 1980, ISBN: 3-88064-080-7
Yuming, Xie (trad.) [RugxDom]
Cao Xueqin,
trad. Xie Yuming:
Ruĝdoma sonĝo,
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1995, ISBN: 7-5052-0235-9
Zamenhof, L. L. (trad.) [BdV]
Charles Dickens,
trad. L. L. Zamenhof:
La Batalo de l' Vivo,
1891
Zamenhof, L. L. [DdH]
L. L. Zamenhof:
Aldono al la „Dogmoj de Hilelismo“,
Ruslanda Esperantisto, 1906
Zamenhof, L. L. [DL]
L. L. Zamenhof:
Dua Libro de l’ lingvo Internacia,
Varsovio, 1888
Zamenhof, L. L. [EE]
L. L. Zamenhof:
Esenco kaj Estonteco
Zamenhof, L. L. [F]
L. L. Zamenhof:
Fundamento de Esperanto,
Varsovio, 1905
Zamenhof, L. L. (trad.) [Fab1]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 1,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Zamenhof, L. L. (trad.) [Fab2]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 2,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Zamenhof, L. L. (trad.) [Fab3]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 3,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1932
Zamenhof, L. L. (trad.) [Fab4]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Fabeloj, vol. 4,
Heroldo de Esperanto, 1963
Zamenhof, Ludoviko Lazaro [FK]
Ludoviko Lazaro Zamenhof:
Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto,
Hachette et Compagnie, Parizo, 1904
Zamenhof, L. L. (trad.) [Hamlet]
William Shakespeare,
trad. L. L. Zamenhof:
Hamleto, Reĝido de Danujo,
eldonejo W. Tümmel, Nurenbergo, 1894
Zamenhof, L. L. [Homaranismo]
L. L. Zamenhof:
Homaranismo,
Ruslanda Esperantisto, Peterburgo, 1906, n-ro 5
Zamenhof, L. L. (trad.) [Ifigenio]
J. W. Goethe,
trad. L. L. Zamenhof:
Ifigenio en Taŭrido,
Hachette et Cie, Parizo, 1908
Jürgensen, Hermann [JDE]
Hermann Jürgensen, M. Pagnier, red. L.L. Zamenhof:
Wörterbuch Deutsch-Esperanto,
Esperanto-Verlag Möller&Borel, Berlin, 1906, 2a eldono
Jürgensen, Hermann [JED]
Hermann Jürgensen, red. L.L. Zamenhof:
Wörterbuch Esperanto-Deutsch,
Esperanto-Verlag Möller&Borel, Berlin, 1905, 2a eldono
Zamenhof, L. L. [LR]
L. L. Zamenhof:
Lingvaj Respondoj
Zamenhof, L. L. (trad.) [Marta]
Eliza Orzeszkowa,
trad. L. L. Zamenhof:
Marta,
Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1924, 2a eldono
Zamenhof, L. L. (trad.) [MT]
trad. L. L. Zamenhof:
La Malnova Testamento,
Brita kaj Alilanda Biblia Societo, Londono
Zamenhof, L. L. [OV]
L. L. Zamenhof:
Originala Verkaro,
Ferdinant Hirt & Sohn, Leipzig, 1929
Zamenhof, L. L. [Paroloj]
L. L. Zamenhof:
Paroloj
Zamenhof, L. L. [PrV]
L. L. Zamenhof; C. Rogister ed.:
Proverbaro esperanta,
Stafeto, La Laguna, 1974, ISBN: 400-7609-6
Zamenhof, L. L. (trad.) [Rabistoj]
Frederiko Schiller,
trad. L. L. Zamenhof:
La rabistoj (Dramo en kvin aktoj) ,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1928, 2a eldono
Zamenhof, L. L. (trad.) [Revizoro]
N. V. Gogol,
trad. L. L. Zamenhof:
La Revizoro
Zamenhof, L. L. [UV]
L. L. Zamenhof:
Universala Vortaro,
Varsovio, 1894
Zee, S. J. (trad.) [Lusin]
Lusin (Zhou Shuren),
trad. S. J. Zee k.a.:
Noveloj de Lusin,
Ĉina Esperanto-Ligo, Pekino, 1963
Zhou, Shuren [Lusin]
Lusin (Zhou Shuren),
trad. S. J. Zee k.a.:
Noveloj de Lusin,
Ĉina Esperanto-Ligo, Pekino, 1963
Čapek, Josef [RabistFab]
Josef Čapek:
La unua rabista fabelo
Čapek, Karel [Salamandroj]
Karel Čapek,
trad. J. Vondroušek:
Milito kontraŭ salamandroj
Ŝilo, G. [JV]
Horbaĉuk, V.; Poddubnij, F.; Tuĥvatullina, L.; Ŝilo, G.:
Jura Vortaro esperante-ruse-ukraine-angla,
Akademia Centro de Administro, Entreprenado, Juro, Slavjansk, 1994
Ŝulco, Ricardo [Lkn]
Ricardo Ŝulco; Hermano Bermano:
Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj,
ECP, Paderborno, 1989, 1a eldono ISBN: 3-922570-60-7
Štimec, Spomenka [OIP]
Spomenka Štimec:
Ombro sur interna pejzaĝo,
Edistudio, Pizo, 1984-